Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 34.

§ 18. Способи ефективного навчання й підготовки до іспитів. Планування часу

Пригадайте, що ви вже вивчили

Важливо вміти планувати свій час. У процесі планування ми визначаємо пріоритети, порядок виконання завдань, вчасно виконуємо всі справи. Для планування часу доцільно використовувати пріоритети та цілі, яких хочеш добитись.

Завдання 1.

1. Пріоритет — це поняття, що визначає:

А сталість, надійність          В передбачливість

Б необхідність                  Г важливість, першість

2. Кожна хвилина, витрачена на планування, економить:

А одну хвилину роботи        В передбачливість

Б дві години роботи            Г десять хвилин роботи

3. Правильні твердження щодо способів ефективного навчання й підготовки до іспитів.

І. Для аудіалів під час підготовки до іспитів буде корисним прочитати текст, розглянути схеми й малюнки, вести записи, робити позначки. II. Упорядковані знання добре запам’ятовуються, їх легко застосовувати на практиці. ІІІ. Особливу увагу під час підготовки до іспитів слід приділяти основним термінам і поняттям.

СТОРІНКА 35.

А лише І, IІ

Б лише І, III

В лише ІІ, ІІІ

Г усі правильні

Завдання 2.

Загальними прийомами ефективного навчання є:

А уміння узагальнювати матеріал

Б навчання в нічні часи

В послідовність засвоєння матеріалу

Г вивчення найважливішого матеріалу безпосередньо перед іспитом

Завдання 3. Якщо ми спланували свій день, то в нас з'являється вільний час. Якщо людина не визначила пріоритетів, то вона може розпочати день з другорядних справ, а наприкінці дня не все встигнути виконати.

 

Практичне завдання № 7. Визначення індивідуального стилю навчання

І. Відпрацювання навичок раціонального планування часу.

Планування на наступний день за таблицею:

Дата: 21.02.20___

Пріоритет справи

Зміст справ

Час, що потрібний для виконання цієї справи

Запланований час початку й завершення справи

Реальний час початку й завершення справи (або позначка щодо її невиконання)

Хороша оцінка

Вивчити тему до с.р.

30 хвилин

16.30-17.00

16.30-17.00

Підготовка до ДПА

Виконати 2 варіант ДПА з матем.

2 години

17.30-19.30

17.30-19.30

Хороша оцінка

Вивчити тему до с.р.

1 години

20.00-21.00

20.00-21.00

СТОРІНКА 36

ІІ. Відпрацювання навичок планування підготовки до ДПА, яка розрахована на три дні.

Завдання 2. Таблиця для кожного з трьох днів підготовки ДПА.

Дата: 27.02.20____

Пріоритет справи

Зміст справ

Час, що потрібний для виконання цієї справи

Запланований час початку й завершення справи

Реальний час початку й завершення справи (або позначка щодо її невиконання)

Підготовка до ДПА

Виконати три варіанти ДПА з матем.

6 годин

2 години на день

16.00-18.00

Підготовка до ДПА

Виконати три варіанти ДПА з англ. мови

3 години

1 година на день

18.30-19.30

Підготовка до ДПА

Написати три диктанти з ДПА

3 години

1 година на день

20.00-21.00

Висновки.

Я навчилася відпрацьовувати навички раціонального планування часу.

Я навчився відпрацьовувати навички раціонального планування часу.

 

§ 19. Риси характеру. Чинники, від яких залежить характер людини

Пригадайте, що ви вже вивчили

Характер — це сукупність стійких психічних властивостей людини, що впливають на її поведінку і стосунки з іншими. Найважливішими чинниками, що впливають на формування характеру, є біологічні особливості людини, соціальне середовище, власна активність.

СТОРІНКА 37.

Завдання 1.

1. Слово «характер» у перекладі з грецької означає:

А впевненість, сила                   В рішучість, передбачуваність

Б відкритість, доброзичливість       Г прикмета, риса, знак

2. До емоційних рис характеру належать:

А рішучість, наполегливість          В сила волі, сміливість, мужність

Б самостійність, організованість     Г вразливість, чуйність

3. До інтелектуальних рис характеру належать:

А вразливість, інертність               В відповідальність, сміливість

Б байдужість, чуйність                  Г кмітливість, винахідливість

Завдання 2. Позитивні риси характеру: доброта, довіра, щедрість, милосердя, порядність, оптимізм, акуратність, ввічливість, витримка, життєрадісність, мудрість, почуття гумору.

Негативні: жадібність, заздрість, злість, пихатість, егоїзм, жорстокість, байдужість, боягузтво, брехливість, грубість, лицемірство, лінь.

Завдання 3. Риси характеру — це психічні властивості людини, що визначають її поведінку в типових ситуаціях.

Завдання 4. Біля світлини напишіть, які риси характеру притаманні вченим, що вивчають Антарктиду. Витримка, допитливість, врівноваженість, витривалість, винахідливість, сила волі.

Інші завдання дивись тут...