Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 38

§ 20. Роль життєвих цінностей у формуванні характеру. Цінності і якість життя

Пригадайте, що ви вже вивчили

Життєві цінності – це внутрішні зобов'язання людини перед собою, які вона не може порушити, бо при цьому перестає існувати як особистість. Життєві цінності відіграють важливу роль у формуванні людини й впливають на її оцінку якості власного життя.

Завдання 1. Якість життя – це сприйняття людиною свого становища у суспільстві, це сутність задоволення духовних, культурних та матеріальних. Основними життєвими цінностями, що формують характер людини, є сім’я, навчання, любов, дружба, здоров'я, творчість, свобода, самовдосконалення.

Завдання 2. Напишіть, які життєві цінності мають бути у справжнього лікаря і як це вплине на його характер. Навчання, мораль, відповідальність, здоров'я, самовдосконалення роблять його чуйним професіоналом.

СТОРІНКА 39.

Завдання 3. Правильні твердження щодо життєвих цінностей у формуванні характеру.

I. Саме життєві цінності створюють фундамент особистості людини, оскільки це те, що людина вважає найголовнішим у своєму житті. II. Життєві цінності не впливають на формування характеру людини. III. Життєві цінності починають формуватися в дитинстві і є підґрунтям усього подальшого життя, впливають на його якість,

А лише І, IІ                  В лише ІІ, ІІІ

Б лише І, III                 Г усі правильні

 

§ 21. Моральний розвиток особистості. Самовиховання характеру

Пригадайте, що ви вже вивчили

Моральний розвиток — це необхідний компонент розвитку особистості. Моральна людина — це така людина, для якої норми й правила є власними внутрішніми переконаннями. Моральні цінності мають велике значення для самовиховання характеру.

Завдання 1.

1. Слово «мораль» у перекладі з латинської мови означає:

А закон                     В наказ

Б розпорядження         Г неписані правила

2. Правильні твердження щодо морального розвитку особистості й самовиховання характеру.

I. У процесі формування особистості відбувається засвоєння загальноприйнятих моральних норм і правил поведінки. II. Для вдосконалення характеру необхідно вміти приймати власні рішення, критично мислити, ефективно спілкуватися. III. Для вдосконалення характеру непотрібні вміння чинити опір тиску, співчувати людям, радіти їхнім успіхам. IV. Моральна самосвідомість дає можливість людині оцінювати власні та чужі вчинки, регулює стосунки між людьми.

А лише І, IІ, ІV          В лише ІІ, ІІІ, IV

Б лише ІІ, III             Г лише І, IІI, ІV

СТОРІНКА 40.

Завдання 2. Доповнення переліку ознак самовиховання характеру.

1) адекватна самооцінка рис свого характеру ;

2) вимогливість до себе;

З) незадоволеність собою;

4) прагнення поліпшити свій характер;

5) розвивати позитивні риси характеру.

 

Практичне завдання № 8. Самооцінка характеру. Проект самовиховання

І. Самооцінка характеру.

Риси характеру: доброта, жадібність, заздрість, щедрість, злість, милосердя, пихатість, порядність, егоїзм, оптимізм, жорстокість, акуратність, байдужість, ввічливість, безвідповідальність, витримка, боягузтво, уміння прощати, брехливість, уміння слухати, грубість, життєрадісність, лицемірство, мудрість, лінь, почуття гумору, нахабство, творчість, працьовитість, неохайність, гостинність, нерішучість, кмітливість, неорганізованість, сміливість.

Число власних позитивних рис, поділене на число позитивних рис ідеалу (15),  означає наступне: результат близький до одиниці – власна переоцінка; результат близький до нуля – власна недооцінка й підвищена самокритичність; результат близький до 0,5 – адекватна самооцінка.

Число власних негативних рис, поділене на число негативних рис, відсутніх в  ідеалу (15),  означає наступне: результат близький до нуля – завищена самооцінка; результат близький до одиниці – занижена самооцінка; результат близький до 0,5 – адекватна самооцінка.

Завдання 2. Мій ідеал людини має такі риси характеру: доброта, щедрість, порядність, оптимізм, акуратність, ввічливість, уміння прощати, уміння слухати, життєрадісність, мудрість, почуття гумору, творчість, працьовитість, гостинність, кмітливість.

Завдання 3. У мого ідеалу людини відсутні такі риси характеру: жадібність, заздрість, злість, пихатість, егоїзм, жорстокість, байдужість, безвідповідальність, боягузтво, брехливість, лицемірство, лінь, нахабство, нерішучість, неорганізованість.

СТОРІНКА 41.

Завдання 4. Мені властиві такі риси характеру: доброта, щедрість, порядність, оптимізм, акуратність, витримка, уміння прощати, уміння слухати, життєрадісність, кмітливість, лінь, нерішучість, неорганізованість, безвідповідальність, боягузтво, брехливість.

Завдання 6. Висновки.

Я навчився(-лася) формувати вміння здійснювати самооцінку характеру й адекватно оцінювати позитивні та негативні риси свого характеру. 9/15 = 0,6 – результат свідчить про адекватну самооцінку щодо позитивних рис характеру. 6/15 = 0,4 – результат свідчить про адекватну самооцінку щодо негативних рис характеру

 

СТОРІНКА 43

Кросворд «Самооцінка»

1. Рід занять, трудова діяльність, що вимагає певних знань, навичок, відповідної освіти (професія).

2. Сукупність стійких психічних властивостей людини, що впливають на її поведінку та стосунки з іншими людьми (характер).

3. Початковий етап самовиховання особистості, вивчення нею своїх властивостей, системи цінностей, життєвих намірів, характеру, процесів пізнання (самопізнання).

4. Здатність приймати усвідомлені рішення й спрямовувати свої думки і дії відповідно до цих рішень (воля).

5. Здатність людини керувати собою на основі знання психологічних основ власної поведінки (самовиховання).

6. Особливий вид психічних процесів або станів людини, які виявляються в переживанні значущих життєвих ситуацій (емоції).

7. Виявлення і розвиток своїх здібностей в усіх сферах діяльності (самореалізація).

8. Розуміння людиною своїх власних особливостей, можливостей, здібностей – це вибір критеріїв і норм оцінювання себе, вироблення власних цінностей, з огляду на потреби соціуму (самооцінювання).

9. Усвідомлення й оцінка власних дій, психічних процесів і станів (самоконтроль).

10. Свідома діяльність, спрямована на якомога повнішу реалізацію себе як особистості (самовиховання).

Інші завдання дивись тут...