Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 44

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я

§ 22. Стосунки і рівні спілкування. Навички ефективного спілкування. Стосунки з дорослими і однолітками

Пригадайте, що ви вже вивчили

Стосунки — це різноманітні зв'язки між людьми, що передбачають спілкування. Для ефективного спілкування необхідно мати певні навички. У процесі спілкування ми передаємо вміння і знання,  впливаємо один на одного, пізнаємо самих себе.

Завдання 1.

1. Спілкування під час виконання спільної роботи, конструктивного розв’язування проблем, можна віднести до рівня спілкування:

А духовного            В ігрового

Б ділового              Г маніпулятивного

2. Спілкування з людиною, яка сприймає свого співрозмовника як засіб досягнення власних цілей, можна віднести до рівня спілкування:

А духовного           В ігрового

Б ділового             Г маніпулятивного

3. Вербальним називають спілкування за допомогою:

А міміки     В жестів      Б дотиків       Г слів

4. Правильні твердження щодо стосунків і рівнів спілкування.

I. Спілкування дає можливість людям передавати вміння й знання, пізнавати самих себе, знаходити підтримку й порозуміння з іншими. II. Взаємодія людей у процесі будь-якої спільної діяльності може відбуватися без спілкування. III. Духовний рівень спілкування дає можливість відкрити співрозмовнику свою особистість, себе справжнього.

А лише І, ІІ          В лише ІІ, ІІІ

Б лише I, ІІІ         Г усі правильні

СТОРІНКА 45.

Завдання 2. Доповнення переліку принципів формування міжособистісних стосунків.

1) повага до співрозмовника, визнання його права бути особистістю;

2) відкритість, чесність і довіра під час спілкування;

3) накопичення досвіду;

4) постійне вдосконалення своїх комунікативних здібностей;

5) рівність прав співрозмовників;

6) врахування культурних, освітніх, психологічних й професійних особливостей співрозмовника.

Завдання 3. Ефективне спілкування — це змістове спілкування. Співрозмовник має ставитися до вас із повагою та дотримуватися всіх правил спілкування.

 

Практичне завдання № 9. Відпрацювання прийомів ефективного спілкування з дорослими й однолітками

І. Відпрацювання прийомів ефективного спілкування з однолітками в конкретних ситуаціях (робота в малих групах).

Завдання 3. Висновки. Ефективними прийомами виявилися змістовні, короткі і по суті речення, які дають точне розуміння, що треба зробити. Неефективними ті, що були неточними і невпевненими.

ІІ. Відпрацювання прийомів ефективного спілкування з дорослими в конкретних ситуаціях (робота в малих парах).

СТОРІНКА 46

Завдання 1. Вам необхідно відвідати поліклініку для консультації з лікарем щодо стану свого здоров’я. Які прийоми та методи спілкування будете використовувати під нас спілкування з різними дорослими: працівником реєстратури, медсестрою, відвідувачами в черзі, лікарем?

Завдання 3. Висновки.

Ефективними прийомами виявилися змістовні, короткі і по суті речення, які допомогли дізнатися про графік прийому лікаря, зайняти чергу серед пацієнтів, повідомити про стан лікареві. Неефективними були неточні та невпевнені припущення щодо захворювання між пацієнтами у черзі.  

 

§ 23. Стосунки і рівні спілкування. Навички ефективного спілкування. Стосунки з дорослими і однолітками

Пригадайте, що ви вже вивчили

Родина та родинні цінності є основою людського існування. У сім’ї формуються основні якості людини. Для міцної родини характерна висока культура сімейного життя.

Завдання 1.

1. Соціальна готовність до сімейного життя свідчить:

А про завершення фізичного розвитку людини

Б завершення людиною освіти й отримання професії

В початок самостійної трудової діяльності

Г розуміння того, що шлюб передбачає відповідальність

2. Правильні твердження щодо готовності до сімейного життя.

І. Фізична готовність передбачає завершення освіти, отримання професії, початок самостійної трудової діяльності. II. Психологічна готовність свідчить про те, що ви знаєте, навіщо вступаєте в шлюб, чого чекаєте від сім’ї, я к і обов’язки готові виконувати. III. Соціальна й економічна готовність пов’язана з тим , що ми здатні здійснювати вибір майбутнього чоловіка або дружини за багатьма критеріями , серед яких обов’язково є моральній духовні якості. ІV . Готуватися до сімейного життя не треба, все відбувається само собою, бо життя йде, ми дорослішаємо і створюємо сім’ю.

А лише І, ІV       Б лише ІІ         В лише ІІ, ІІІ, IV       Г лише І, ІІІ, IV

СТОРІНКА 47.

Завдання 2. Сім’я це духовний і соціальний простір, у якому народжуються і ростуть діти, дружно живуть різні покоління. Ранні шлюби часто розпадаються, тому що рішення щодо шлюбу приймалося без урахування труднощів, з якими стикається молода сім'я. Приймаючи рішення про створення сім'ї, треба розуміти, що сімейне життя — це щоденна спільна праця, спрямована на створення й підтримання, економічного забезпечення родини, сімейних традицій, сімейних стосунків.

Завдання 3. Доповнення переліку ознак міцного здоров’я.

1) кожен розуміє почуття, прагнення й інтереси іншого;

2) кожен розділяє спільні сімейні цінності;

3) спільний світогляд та родинні традиції;

4) взаєморозуміння;

5) любов, терпіння, довіра один до одного.

Інші завдання дивись тут...