Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 52

Практичне завдання № 11. Визначення місця здоров'я в ієрархії власних життєвих цінностей

Перелік життєвих цінностей: родина, професія, любов, дружба, доброта, пізнання світ у, подорожі, мистецтво, добробут, кар'єра, гроші, комфорт, освіта, особистісне зростання, повага до людей, віра в інших, надія, оптимізм, терпіння, здоров'я , толерантність, слава, чесність,  сміливість, самоповага, соціальне визнання , справедливість, незалежність, можливість займатися творчістю, можливість  допомагати людям.

Шкала оцінювання життєвих цінностей: «З» — життєва цінність максимально важлива; «2» — життєва цінність достатньо важлива; «1» — життєва цінність не дуже важлива.

Завдання 3.

«З» — родина, здоров’я, дружба, любов;

«2» — самоповага, освіта, можливість займатися творчістю;

«1» — кар’єра, подорожі, віра в інших.

Завдання 4. Висновки. Кожна цінність по-своєму важлива. Здоров’я – це максимально важлива цінність для мене. Крім здоров’я дуже важливими є родина, дружба, любов та інші.

 

§ 27. Вплив психоактивних речовин на репродуктивне здоров'я. Соціально-психологічні послуги держави для молоді.

Пригадайте, що ви вже вивчили

Психоактивні речовини негативно впливають на репродуктивне здоров’я як у підлітковому, так і в зрілому віці. Вони можуть бути причиною виникнення вроджених вад розвитку. Необхідна вчасна профілактика вроджених вад, оскільки їх легше уникнути, ніж лікувати.

Завдання 1.

1. Для профілактики онкологічних захворювань молочної залози дівчатам необхідно регулярно приходити на огляд до лікаря:

А отоларинголога          В уролога

Б дерматолога              Г мамолога

СТОРІНКА 53.

Завдання 2. Правильні твердження щодо впливу психоактивних речовин на репродуктивне здоров’я.

I. На здорову людину психоактивні речовини завжди чинять згубну дію. II. Негативний вплив нікотину на репродуктивне здоров’я підлітків виявляється не відразу, а із часом. III. Наркозалежна людина незворотно руйнує своє здоров’я, зокрема й репродуктивне.

А лише І, ІІ         Б лише ІІ, ІІІ          В лише І          Г усі правильні

Завдання 2.

[+] Куріння скорочує тривалість життя та впливає на процеси життєдіяльності організму.

[—] Надмірне вживання алкоголю не може призвести до безплідності.

[—] У складі сигаретного диму міститься лише одна шкідлива речовина нікотин.

[—] Психоактивні речовини бувають лише природного походження.

Завдання 3. Схема «Причини вроджених вад».

Причини вроджених вад: спадкові чинники (мутації), вживання певних медичних препаратів, вплив деяких хімічних речовин, шкідливі звички матері.

 

СТОРІНКА 54.

Практичне завдання № 12. Ознайомлення з роботою установ, які надають соціально-психологічні та медичні послуги за місцем проживання

Завдання 6. Підбиття підсумків відвідування.

Я ознайомився(-лася) з роботою підліткового кабінету за місцем проживання. Час роботи: понеділок – п’ятниця  з 9-00 до 15-00 год. Там зберігається медична документація підлітків (доступність амбулаторної картки для пацієнта, конфіденційність). Надаються соціально-психологічні консультації підліткам (доброзичливість, анонімність та неосудливе ставлення до відвідувачів).

 

§ 28. Безпека як потреба людини. Види і рівні загроз. Заходи безпеки

Пригадайте, що ви вже вивчили

Потреба в безпеці — одна з потреб людини. Загрози можуть стосуватися певної людини, суспільства й держави.

Завдання 1.

1. Економічна безпека означає:

А можливість жити в тому суспільстві, що визнає основні права людини

Б можливість жити в безпечному для здоров’я довкіллі, доступність медичного обслуговування

В забезпеченість доходом, достатнім для задоволення нагальних потреб

Г свободу й захист людини від загроз насильства

2. Екологічна безпека — це:

А можливість жити в безпечному для здоров’я довкіллі

Б доступність основних продуктів харчування

В можливість жити в тому суспільстві, що визнає основні права людини

Г захист суспільного розвитку від руйнівних тенденцій

СТОРІНКА 55.

3. Правильні твердження щодо  безпеки як потреби людини.

I. Потреба в безпеці є базовою, фундаментальною потребою людини. II. Потребу в безпеці можна задовольнити повністю. III. У попередженні небезпеки важливою є роль самої людини, особливостей її світогляду, моралі.

А лише І, ІІ                 В лише ІІ, ІІІ

Б лише І, ІІІ               Г усі правильні

Завдання 2. Схема «Рівні загроз».

Рівні загроз: особисті, національні, глобальні.

 

§ 29. Взаємозв'язок особистої, національної і глобальної безпеки. Стратегія національної безпеки України. Сфери національної безпеки

Пригадайте, що ви вже вивчили

Національна безпека України передбачає забезпечення мирного майбутнього України. До пріоритетів національної безпеки України належать створення громадянського суспільства. До сфер національної безпеки належать політична, економічна, соціальна, воєнна, екологічна, науково-технологічна, інформаційна.

Завдання 1.

1. Правильні твердження щодо національної безпеки України.

СТОРІНКА 56.

І. До пріоритетів національної безпеки України належить розвиток демократичних інститутів. II. У соціальній сфері для національної безпеки важливо усунути причини призводять до різкого розшарування суспільства. ІІІ. У воєнній сфері для національної безпеки важливим є забезпечення територіальної цілісності України.

А лише І, ІІ                В лише ІІ, ІІІ

Б лише І, ІІІ               Г усі правильні

2. Процеси, зображені на малюнку, є важливими для сфери безпеки:

А економічної

Б політичної

В культурної

Г науково-технологічної

Завдання 2. Національна безпека забезпечує людині можливість вести притаманний їй спосіб життя, задовольняти життєві потреби.

Завдання 3.

[—] Національна безпека може бути забезпечена за рахунок прав і свобод особистості.

[+] Стратегія національної безпеки України передбачає захист національних інтересів України.

[+] До пріоритетів національної безпеки України належить створення громадянського суспільства.

Інші завдання дивись тут...