Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 57.

Практичне завдання № 13. Відпрацювання навичок оцінювання ризику на особистому рівні

Завдання 1. Підліток постійно ходить у навушниках, слухаючи музику, перебуваючи «на своїй хвилі», при цьому протягом дня він неодноразово переходить вулицю. У якій сфері та які ризики на особистому рівні виникають у разі такої поведінки? До яких наслідків вони призводять?

Може статися дорожньої транспортна пригода, травмування та інше. Щоб уникнути цього варто слухати музику в навушника тоді, коли тобі нічого не загрожує і ти нікому не заважаєш.

Завдання 2. Підліток погано вчиться, йому нецікаво читати книги, у нього немає звички до праці, він не вміє сказати собі слово «треба». У якій сфері та які ризики на особистому рівні виникають за такої поведінки? До яких наслідків вони призводять?

У підлітка будуть погіршуватися оцінки, він не матиме достатньо знань для вступу, цим він погіршить собі життя. Треба вчитися, читати та дізнаватися щось нове.

Завдання 3. Підліток під час спілкування в Інтернеті повідомляє про себе різні відомості: адресу, телефон, інформацію про місця, де він буває. Він з легкістю заводить друзів у різних соціальних мережах та погоджується на зустрічі з незнайомцями. У якій сфері та які ризики на особистому рівні виникають за такої поведінки? До яких наслідків вони призводять?

Підліток порушує правила поведінки в Інтернеті. Це зможе призвести до крадіжки, травмувань тощо. Ніколи не можна виставляти в Інтернет відомості: адрес, телефон, інформацію про місце, де він буває. Також не варто заводити незнайомих друзів і зустрічатися з ними, бо то можуть виявитися зовсім інші люди. 

 

§ 30. Глобальні загрози. Розвиток екологічно доцільного мислення і поведінки як складова формування здорового способу життя

Пригадайте, що ви вже вивчили

Існують різні види глобальних загроз: екологічні, соціальні, політичні, економічні. Для запобігання глобальним загрозам необхідні екологічне мислення й поведінка та міжнародне співробітництво.

СТОРІНКА 58.

Завдання 1.

1. Глобальні загрози:

А не в взаємопов’язаними

Б охоплюють усі сфери життя людей

В стосуються не всіх країн

Г не можуть мати характер катастрофи

2. Господарська діяльність людини:

А впливає лише на атмосферу

Б перетворилася на потужну геологічну силу

В не впливає на літосферу

Г не має впливу не природне середовище

3. Правильні твердження щодо екологічного мислення й поведінки.

I. Екологічне мислення не потребує наявності цілісної природничо-наукової картини світу. II. Принцип «Мислити глобально, діяти локально » є важливим для кожної людини. III. Екологічні проблеми має вирішувати виключно держава, вони не стосуються кожної людини.

А лише І, ІІ                 В лише ІІ

Б лише ІІ, ІІІ               Г усі правильні

Завдання 2.

[+] Глобальні загрози; породжені діяльністю людини, – це сукупність загроз, що ставлять на межу знищення все людство.

[+] Забруднення навколишнє середовища шкідливими викидами може мати глобальний характер.

[—] Демографічні проблеми, голод, злидні, безграмотність не можуть бути глобальними.

 

Практичне завдання № 14. Оцінювання екологічних небезпек за місцем проживання, що впливають на здоров'я громади.

Завдання 5. Оформлення результатів у вигляді презентації «Екологічні проблеми теплоенергетики» 

 

СТОРІНКА 59

§ 31. Міжнародне екологічне право. Екологічне законодавство України. Поняття інформаційного суспільства та сталого розвитку

Пригадайте, що ви вже вивчили

Міждержавні відносини зі збереження й раціонального використання міжнародних екологічних ресурсів регулює міжнародне екологічне право. Об'єктами міжнародного екологічного права є атмосферне, надра, океани, суша.

Завдання 1.

1. До об’єктів міжнародного екологічного права належать:

А міста і села                   В дороги і мости

Б надра і чорнозем            Г гідроелектростанції

2. Сталий розвиток — це загальна концепція, що враховує інтереси:

А тільки майбутніх поколінь

Б тільки сучасного людства

В і сучасного людства, і майбутніх поколінь

Г тільки окремих держав

СТОРІНКА 60.

3. Правильні твердження щодо інформаційного суспільства.

І. Найголовнішим ресурсом розвитку інформаційного суспільства є люди, їхні інтелектуальні, творчі здібності. II. Інформатизація суспільства не має жодних негативних виявів. III. В інформаційному суспільстві створюється глобальний інформаційну простір, що забезпечує ефективну інформаційну взаємодію людей.

А лише І, ІІ                    В лише ІІ, ІІІ

Б лише І, ІІІ                   Г усі правильні

Завдання 2.

[—] До принципів міжнародного екологічного права належить принцип припустимості завдання трансграничної шкоди.

[+] Міжнародне екологічне право забезпечує боротьбу з основними джерелу забруднення природного середовища.

[+] Розв’язання сучасних екологічних проблем в Україні може бути ефективним тільки за умов міжнародного співробітництва в цій сфері.

 

СТОРІНКА 61.

Кросворд «Спілкування»

1. Надзвичайно сильний соціальний ярлик, що змушує ставитися до людини тільки як до носія небажаної якості (стигма).

2. Процес або спосіб запобігання небажаній вагітності за допомогою лікарських препаратів, виробів медичного призначення або методів, які дозволяють уникнути запліднення (контрацепція).

3. Захворювання, яке поширюється зі швидкістю, що значно перевищує очікувану (епідемія).

4. Біологічна наука, що вивчає взаємодію живих організмів з навколишнім середовищем (екологія).

5. Обмеження прав частини населення за певною ознакою (дискримінація).

6. Різноманітні зв’язки між людьми, що передбачають спілкування (дискусія).

7. Особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою (держава).

8. Загальна назва гострих або хронічних захворювань печінки, що спричиняються вірусами (гепатит).

9. Найсильніші психоактивні речовини, що спричиняють стійку фізичну залежність та діють на центральну нервову систему, порушують процеси життєдіяльності (наркотики).

10. Біологічний процес, за допомогою якого утворюються нові організми, відтворення подібних до себе (розмноження).

11. Соціальна група, яка складається з людей, поєднаних родинними зв’язками (сім’я).

Інші завдання дивись тут...