§38. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПЛОДІВ.

Квітка та плід - генеративні органи квіткових рослин.

Розріз­няють плоди залежно від числа насі­нин (одно- і багатонасінні), за вміс­том води у стінці плода (сухі й соко­виті), особливістю розкриття (роз­кривні й нерозкривні), наявністю пристосувань для їх поширення тощо.

Соковиті плоди:

ягода - багатонасінний плід із соковитими середнім і внутрішнім шарами стінки плода, зовнішній шар утворює захисну шкірку (сморо­дина, винограда, аґрус, картопля, журавлина);

яблу­ко - багатонасінний плід із соковитим лише середнім шаром стін­ки плода, а внутрішній - ущільнюєть­ся, зовнішній шар утворює захисну шкірку (яблуня, груша, айва, горобина);

гарбузина - багатонасінний плід із соковитими середнім і внутрішнім шарами стінки, а зовнішнім твердим (кавун, диня, гарбуз, огірок);

кістянка – однонасінний плід, у якого внутрішній шар стінки плода - тверда здерев'яніла кісточка, із часто соковитим середнім шаром, зовнішній - це тонень­ка шкірка (вишня, слива, абрикос).

Розкривні сухі плоди переважно багатонасінні:

біб розкривається двома стулками, до яких прикріплені насінини (горох, квасоля, соя);

стручок розкривається двома стулками, насінини у стручка кріпляться до плівчастої перетинки, яка поділяє порожнину плода на дві частини (капуста, гірчиця, редь­ка);

стручечок розкривається двома стулками, насінини у стручка кріпляться до плівчастої перетинки, яка поділяє порожнину плода на дві частини, плід значно коротший та ширший, ніж стручок (грицики, рижій);

коробочка за формою з багатьма насінинами усередині (мак, бавовник, петунія).

Нерозкривні сухі плоди містять здебільшого лише одну насінину:

горіх має тверду здерев'янілу стінку пло­да, усередині якої вільно лежить одна насінина (ліщина, бук, липа);

сім'янка має шкірясту стінку плода, яка лише прилягає до насінини, про­те не зростається з нею (соняшни­к, волошка, нагідка);

зернівка має шкірясту стінку плода, яка міцно зроста­ється з насіниною (жито, пшениця, ячмінь).

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Укажіть плід, який належить до соковитих: а) біб; б) кістянка; в) горіх; г) сім'янка.

2. Зазначте частину рослини, з якої розвивається стінка плода: а) зав'язь; б) насінний зачаток; в) оцвітина; г) тичинки.

Дайте відповідь на запитання.

1. Що таке плід? Яка його будова?

Плід – генеративний орган квіткових рослин, утворю­ється після процесу подвійного запліднення.

Плід складається з однієї чи кількох насінин, оточених стінкою плода, яка має три шари: зовнішній, середній та внутрішній, до рослини плід кріпиться за допо­могою плодоніжки.  Стінка плода утворюється зі стінок зав'язі (вишня, персик, слива), у формуванні можуть брати участь й інші частини квітки: квітколоже, основи тичинок, чашолистків і пелюсток (яблуня, суниця, помідори).

Оскільки у квіткових рослини  насінина під час свого розвитку вкривається стінкою плода, рослини називають покритонасінні.

Якщо квітка має лише одну маточку, з неї утворюється один простий плід (пшениця, вишня), за наявності у квітці декількох маточок виникає відповідна кількість дріб­них плодиків, разом утворюють збірний або складний плід (малина, ожина). Якщо в дуже щільних суцвіттях плоди, кожен з яких виникає з окремої квітки, зростаються між собою, утворюється супліддя (шовковиця, ананас).

2. Які плоди називають сухими, а які - соковитими?

За вмістом кількості води у стінці плода розрізняють соковиті (стінка плода м'ясиста і соковита, може містити цукри, що надають плоду солодкого смаку, вишня, абрикос, помідор, кавун, диня) та сухі плоди (під час дозрівання стінка пло­да висихає, вміст води в ній значно змен­шується, пшениця, горох, ліщина, соняшник).

3. Чим відрізняються однонасінні плоди від багатонасінних?

За кількістю насіння у плодах поділяють на однонасінні (слива, персик) та багатонасінні (помідор, огірок, яблуня) плоди.

4. Яке значення для рослин має поширення насіння та плодів? Які пристосуван­ня є в рослин до поширення?

Плід слугує для поширення насіння та розповсюдження рослин, захищає насінини від несприятливих впливів довкілля. Завдяки поширенню плодів і насіння рослини розселяються на значних територіях.

Способи поширення плодів : за допомогою вітру, води, тварин, людини, самостійно.

Пристосування до поширення плодів

за допомогою вітру (плоди кульбаби мають парашутики, плоди клена та липи мають вигляд пластинчастих крилоподібних відростків);

води (пливуть за течію води багато водних і болотяних рослин, наприклад, латаття, кокосова пальма);

тварин (чіпкі плоди череди та лопуха переносяться на великі відстані; клейкі плоди омели приклеюються до кори дерева; яскраво забарвлена соковита стінка плода приваблює тварин, адже плодами жив­ляться багато рослиноїдних тварин, переважно комахи, птахи і ссавці, у кишечнику тварин плоди перетравлюєть­ся, а неушкоджена насінина виходить назовні, не втрачаючи здатності до проростання);

самостійно (плоди огірка-пирскача тріскають і випорскують насіння, плоди бальзаміну розтріскуються після дозрівання від звичайного дотику та роз­кидають насіння).

Завдання (виконують дві команди: одна команда наводить приклади роз­кривних плодів, інша - нерозкривних). Користуючись текстом підручника та іншими джерелами інформації, наведіть приклади розкривних і нерозкрив­них сухих плодів.

Розкривні сухі плоди: горох, квасоля, соя, капуста, гірчиця, редь­ка, грицики, рижій.

коробочка за формою з багатьма насінинами усередині (мак, бавовник, петунія).

Нерозкривні сухі плоди: ліщина, бук, липа, соняшни­к, волошка, нагідка, жито, пшениця, ячмінь.

Поміркуйте. Плоди і насіння яких видів рослин, що зростають у вашій місце­вості, отруйні для людини та тварин?

Вовча ягода або вовче лико (ягода), дурман (коробочка), блекота чорна (коробочка).

Чи може бути більше насінин у плода, ніж насінних зачатків у зав'язі?

Ні, оскільки після запліднення з насінного зачатка розвивається насінина.