§ 42 МОХИ.

До вищих рослин належать мохи, хвощі, плауни, папороті, голо­насінні та покритонасінні.

ЗОЗУЛИН ЛЬОН – мох, особини статевого покоління дводомна рослина, має жіночі та чоловічі особини. До ґрунту кріпиться багатоклітинними волосоподібними виростами – ризоїдами (виконують функцію кореня - закріплюють рослину в ґрунті та вбирають розчинені речовини), тіло складається зі стеблової частини та багато листків (дрібні, загострені, зелені, бо міс­тять хлорофіл, за винятком розташованих ближче до ґрунту). На одних особинах статевого покоління розвиваються чоловічі генеративні органи, у яких утворю­ються сперматозоїди, а на інших - жіночі, де формуються яйцекліти­ни, за наявності води дозрілі сперматозоїди зливаються з яйцекліти­ною і запліднюють її.

Запліднена яйцеклітина (зигота) розвивається в особину нестатевого покоління, яка має вигляд коробочки (у коробочці утворюються спори, тому вона  має назву спорангій) з рожево-бурим забарвленням, основа ніжки зрощується з верхівкою жіночої рослини, вкрита волосистою кришечкою, коли спори в коробочці дозрівають, її ковпачок відпадає і спори розсіюються. Потрапивши у сприятливі умови, спора проростає у зелену нитку, яка нагадує нитчасту зелену водорість, нитка росте, галузиться, і з деяких ЇЇ клітин виростають чоловічі та жіночі особини статевого покоління. У мохів переважає статеве покоління.

СФАГНУМ – мох, росте на боло­тах, не має ризоїдів, кріпиться до ґрунту нижньою частиною стебла, яка періодично відмирає, сам сфагнум росте верхів­кою, на верхівці стебла має розетку гілок, на яких утворюються кулясті коробоч­ки зі спорами, листки сфагнуму утворені клітинами двох типів (одні живі, зелені, мають хлоропласти, інші  клітини - мертві та безбарвні, в їхній оболонці є отвори, через які до клітини надходить вода), тому сфагнум може поглина­ти багато води. Відмерлі рештки сфагнових мохів утворюють торф, який людина засто­совує як добриво, паливо та сировину для хімічної промисловості.

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Укажіть структури, за допомогою яких зозулин льон прикріплюється до ґрунту та вбирає воду: а) головний корінь; б) додаткові корені; в) ризоїди; г) бічні корені.

2. Назвіть корисну копалину, яка утворилася здебільшого за рахунок вимерлих решток моху: а) діатоміт; б) вапняк; в) торф; г) кам'яне вугілля.

Дайте відповідь на запитання.

1. Що таке спорангій?

Спорангій – статеве покоління рослини, має вигляд коробочки, там містяться спори.

2. Яка будова особин статевого й нестатевого поколінь зозулиного льону?

Особини статевого покоління складаються зі стебла й листків і здатні до фотосинтезу, функції коренів виконують ризоїди, дводомні рослини. Особини нестатевого покоління мають вигляд коробочки, утворюють спори.

3. Як утворюється торф? Як людина використовує торф?

Рештки сфагнумів та інших болотяних рослин зану­рюються у воду. Оскільки в болотяній воді кисню обмаль, а сфагнуми виділяють особливі речовини, що гальмують розвиток мікроорганізмів, то відмерлі їхні частини не перегнивають, вони осідають на дні боліт протягом багатьох років, пресуються й утворюють торф, його шари інколи сягають десятків метрів завтовшки.

Людина використовує торф як паливо, з пресова­ного торфу виготовляють плити, які використовують на будівництві як матеріал, що поглинає шуми та зберігає в оселі тепло. Торф - це високоефективне добриво. У хімічній промисловості торф слугує сиро­виною для виробництва пластмас, воску, фарб, лаків, спиртів тощо. Висушений сфагнум має бактерицидні властивості, тому його раніше використовували під час лікування ран.

Поміркуйте. У сухих степах і напівпустелях на поверхні ґрунту мешкають особливі види мохів. У який час і за яких умов можливе їхнє статеве роз­множення? Що спільного та відмінного між водоростями та вищими споро­вими рослинами?

Мохи мешкають на суходолі, вода потрібна для запліднення.

Водорості

Мохи

відмінне

Одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні, переважна більшість мешкає у воді, хлоропласти мають пігменти, що надає забарвлення, проста будова - не мають тканин та органів, відносять до нижчих рослин, тіло -талом (слань).

Багатоклітинні організми, мають два покоління, мешкають на суходолі, вода потрібна для запліднення, особини статевого покоління складаються зі стебла й листків і здатні до фотосинтезу, функції коренів виконують ризоїди, дводомні рослини, особини нестатевого покоління мають вигляд коробочки, утворюють спори.

спільне

Відносяться до рослин, мають типову для рослин будову клітини, здатні до фотосинтезу.