§ 51. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБІВ.

Тіло багатоклітинних грибів складається з ниткоподібних утворів – гіфів (сукупність гіфів грибів називають грибницею або міцелієм). У шапинкових грибів гіфи складаються з бага­тьох клітин, розташованих одна за одною (основна їхня функція - вбирання з ґрунту води з розчиненими в ній поживними речо­винами). У шапинкових грибів над поверхнею ґрунту утворюються плодові тіла за рахунок щільного переплетення гіфів.

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Зазначте ознаки, які відрізняють гриби від рослин: а) наявність клітинної обо­лонки; б) уміст у клітинній оболонці хітину; в) здатність розмножуватися за допомогою спор; г) наявність мітохондрій.

2. Укажіть структури, які клітини грибів не мають: а) клітинна оболонка; б) ядро; в) хлоропласти; г) мітохондрії.

Дайте відповідь на запитання.

1. Які організми відносять до грибів? Де вони поширені?

Нині відомо понад 100 тисяч видів грибів. Гриби - одні з найдавніших меш­канців нашої планети, одноклітинні (дріжджі) та багатоклітинні (шапинкові), вони не є ані рослинами, ані тварина­ми, утворюють окрему групу організмів. Вони заселили всі можливі середовища життя: ґрунт, водойми, поверхня або середина інших живих істот.

2. Які особливості будови клітини грибів? Чим клітини грибів відрізняються від клітин рослин?

Клітини грибів, як і клітини рослин, оточені щіль­ною клітинною оболонкою (до її складу входить вуглевод не целюлоза, а хітин, який знаходиться в деяких тварин комах, павуків, раків), клітинна мембра­на, цитоплазма , ядро (одне або два) та мітохондрії, вакуолі з клітинним соком. В найбільш просто організо­ваних грибів (наприклад, у одноклітинного мукора) гіфи не поділені перегородками на окремі клітини і тому містять багато ядер.

На відміну від рослин клітини грибів не містять хлоропластів, тому не здатні до фотосинтезу.

На від­міну від більшості багатоклітинних рослин і тварин, гриби не утворюють справжні тка­нини, ріст гриба забезпечується поділом та ростом клітин міцелію.

3. Як відбувається живлення грибів? Чим воно відрізняється від живлення рослин?

Гриби - різноманітна група організмів, які живляться розчинами готових органічни­х речовин своєю поверхнею, тверді частинки спочатку розкладають особливими речовинами (грибний спосіб гетеротрофного тип живлення), рослинам здатний фотосинтез (автотрофний тип живлення). У їхніх клітинах, як і в клітинах тварин, відкладається не крох­маль, як у рослин, а інший вуглевод - глікоген.

Мабуть, на нашій планеті немає жодної органіч­ної речовини, яку б не могли розкласти гриби.

Газообмін у більшості грибів відбувається через оболонки їхніх клітин.

4. Як гриби розмножуються?

Гриби можуть розмножуватись нестатево: спорами, частинами гриб­ниці, брунькуванням, також їм властиве й статеве розмноження.

   

 

Поміркуйте. Які риси відрізняють гриби від рослин і тварин?

Гриби від рослин відрізняє гетеротрофний спосіб живлення, хітин в оболонці клітини, відсутність хлоропластів і накопичення глікогену в клітині.

Гриби від тварин відрізняє грибний спосіб поглинання органічних речовин, наявність клітинної оболонки та вакуоль у клітині.

      

 • Andrew
  Спасибі!!! Дуже допомогли!
  18 квітня 2017 16:38
 • Misha
  не помогли
  19 серпня 2018 12:16
 • Анастасия
  Дякую, частково допомогли!
  22 жовтня 2018 17:45
 • сонце
  спасибо, спасли
  2 травня 2020 12:39
 • Алина
  спасибо очень помогли
  4 травня 2021 11:38