§ 52. ЕКОЛОГІЧНІ ГРУПИ ГРИБІВ.

Виберіть одну правильну відповідь.

Укажіть екологічну групу грибів, які відіграють провідну роль у підвищенні родючості ґрунтів: а) сапротрофи; б) паразити; в) гриби, які вступають у сим­біоз з рослинами.

Дайте відповідь на запитання.

1. Які особливості живлення грибів?

Гриби - гетеротрофи (споживають готові органічні речовини), за характером живлення можна виділити такі основні еко­логічні форми: сапротрофи (розкладають органічні рештки); гриби, які жив­ляться за рахунок симбіозу з іншими організмами; гриби-паразити.

2. Які гриби відносять до сапротрофів? За якими ознаками?

Сапротрофи – гриби, що споживають органічні речовини решток рослин і тварин (гнойовик чубатий, цвілеві гриби: пеніцил, мукор, аспергіл).

Гриби-сапротрофи в природі виконують важливі функції : розкладають рештки рослин і тварин, очищують від них поверх­ню ґрунту та підвищуючи його родючість, отримують антибіотики та інші ліки та продукти харчування.

Цвілеві гриби (розмножуються спорами) псують продукти харчування, спричиняють харчові отруєння людини,  у вологих приміщеннях можуть псувати різні буді­вельні матеріали (деревину, штукатурку, кахлі, вироби з пластмас), тому в приміщеннях слід боротися із зайвою вологою.

3. З якими організмами гриби можуть вступати в симбіоз? Як живляться такі організми?

Шапинкові гриби можуть вступа­ти в симбіоз з кореневою системою різних рослин та водоростями або ціанобактеріями.

Гіфи гриба обплутують корені рос­лин і навіть можуть проникати все­редину кореня, утворюючи мікоризу (гриб отри­мує від рослини необхідні для забезпечення процесів життєдіяльності органічні речовини, гіфи гриба допомагають збільшити площу поверхні кореневої системи рослини, певні види шапинкових гри­бів трапляються лише під деякими видами дерев - підберезник, підосич­ник, білий гриб або боровик зростає разом з дубами, ялинами, соснами, у сосняках мож­на знайти лисички, маслюки та ін.).

 

4. Як живляться гриби-паразити? Наведіть приклади грибів-паразитів.

Серед грибів є й багато паразитів (оселяються на поверхні або всередині рослин, людини, інших грибів, живляться соками організ­му хазяїна, спричинюють різні небезпечні захворювання: фітофтора картопляна уражає картоплю, помідори, перець, баклажани (поява темних плям на листках і стеблах рослини, в уражених бульбах з'являються темні ділянки).

Завдання (виконувати в групах). Користуючись текстом підручника та додатковими джерелами інформації, серед яких й інтернет-сайти, наведіть приклади грибів різних груп за способом живлення: сапротрофи, живлення завдяки симбіозу з іншими організмами, паразити.

Сапротрофами є дереворуйнуючі гриби, печериці та гнойовики, гливи, опеньок літній жив­ляться лише органічними речовинами ґрунту, гною або відмерлої деревини.

 

У симбіозі живуть більшість шапинкових грибів.

Паразитами є гриби трутовики.

 

Поміркуйте. Відомо, що деякі гриби-сапротрофи здатні переходити до пара­зитичного способу життя. Чим це можна пояснити?

Відносини гриба з фотосинтезуючими організмами (водоростями та ціанобактеріями) наближуються до взаємовигідних (водорості або ціанобактерії постачають грибу органічні речовини, утворені в проце­сі фотосинтезу, а гриб постачає водорості або ціанобакте­рії необхідні для їхнього живлення неорганічні речовини, гіфи гриба захищають водорості або ціанобактерій від впливу неспри­ятливих умов довкілля). Але, якщо грибу не вистачає поживних речо­вин, він може переходити до паразитизму та навіть знищувати кліти­ни водоростей або ціанобактерій, пристосувавшись до виживання.