§ 57. ЗНАЧЕННЯ ГРИБІВ У ПРИРОДІ ТА ЖИТТІ ЛЮДИНИ.

Різні види грибів вступають у симбіоз з іншими організмами (без співіснування з грибами був би неможливим ріст і роз­виток багатьох видів рослин), слугують їжею для багатьох видів тварин (лишайник оленячий мох для північ­них оленів).

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Назвіть гриб, з якого почали виготовляти антибіотики: а) сажка; б) пеніцил; в) трутовик; г) чага.

2. Укажіть екологічну групу грибів, які відіграють провідну роль у процесах ґрунтоутворення: а) сапротрофи; б) паразити; в) ті, що вступають у симбіоз із рослинами.

Дайте відповідь на запитання.

1. Яка роль грибів у процесах ґрунтоутворення?

Гриби відіграють важливу роль у природі:

- сапротрофи розкладають рештки тварин і рослин до неорганічних речовин, які споживають рослини, здійснюють санітарну функцію;

- поліпшують родючість ґрунтів (найчисленніша група організмів у ґрунті, за добу гриби розщеплюють органічної речовини у 2-7 разів більше, ніж спожива­ють самі;

- беруть участь у забез­печенні колообігу речовин (розщеплені неорганічні речовини з ґрунту споживають рослини);

- забезпечують процеси ґрунтоутворення (лишайники руйну­ють скельні породи, відмерле тіло лишайників стає органічною части­ною таких первісних ґрунтів для заселення вищими рослинами);

- збагачують верхній родючий шар ґрунту – гумус (що краще розвинений цей шар ґрунту, то він більш родючий).

2. Яку користь від грибів отримує людина?

Багато видів грибів людина вживає в їжу, печерицю та гливу вирощує штучно, використовує дріжджі у хлібопекарській, виноробній, пивоварінні, у виробництві молочних продук­тів кефіру, кумису, цвілеві гриби для виготовлення сирів рокфор і камамбер, медичній, у виробництві сирів, отримують антибіотики (налічують близько 250 видів грибів), зміцнюючий настій з чорного березового гриба, збирання їстівних грибів є видом активного відпочинку.

3. Якої шкоди гриби можуть завдавати здоров'ю людини?

Гриби викликають грибкові захворювання, деякі види паразитують в організмі, отруїтися можна шапинковими грибами, якщо не дотримуватися правил зби­рання, зберігання та кулінарної обробки, спори цвілевих грибів при потраплянні в організм людини через дихальні шляхи можуть спричинити важкі захворювання або алергічні реакції.

4. Якої шкоди господарству людини можуть завдавати гриби?

Деякі види грибів сприяють захворювання тварин, здатні знищи­ти до 50 % врожаю рослин та псувати харчові продукти, справжній домовий гриб знищує вироби з деревини тощо.

Поміркуйте. Із чим пов'язано те, що багато видів грибів-сапротрофів можуть переходити до паразитичного способу життя?

Так забезпечують себе поживними речовинами.