Сторінка 6. БІОЛОГІЯ - НАУКА ПРО ЖИТТЯ. Самостійна робота. 

Завдання 1. Наведи означення.

Біологія  (від грецького «біос» - життя, «логос» - учення)- це сукупність наук про живу природу

Завдання 2. Впиши у схему ознаки живого:

1. Обмін речовин та енергії з довкіллям

2. Здатність  до руху

3. Живлення

4. Дихання

5. Ріст

6. Розвиток

7. Розмноження

8. Подразливість

Завдання 3. Впиши у схему методи вивчення організмів.

Завдання 4. Підпиши групи організмів, які вивчає біологія