Сторінка 48. СПОСОБИ РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН. Самостійна робота.

Завдання 1. Наведи означення

Розмноження -  це утворення батьківськими організмами нових подібних до себе дочірніх особин.

Завдання 2. Впиши способи розмноження та приклади організмів.

Статеве розмноження відбувається шляхом злиття двох клітин (гамет — яйцеклітини та сперматозоїда) з утворенням зиготи.

Нестатеве - розмноження однією або групою клітин:

а) поділом клітини навпіл  амеба, інфузорія–туфелька, діатомові водорості 

б) утворення спеціальних клітин — спор та зооспор   хламідомонада, хлорела  

в) вегетативними органами   подорожник, суниця, картопля, малина