Сторінка 32. ТКАНИНИ РОСЛИННОГО ОРГАНІЗМУ. Самостійна робота.

Завдання. Користуючись підручником, впиши типи тканин рос­линного організму та їхні функції.

Тканина:   твірна

Функція:  забезпечує  ріст рослин.

Тканина:  покривна

Функція: захищає  рослини від несприятливих зовнішніх факторів,   здійснює  газообмін із середовищем.

 

Тканина:  провідна

Функція:  транспортування поживних речовин між надземними та  підземними органами рослини.

Тканина:  основна фотосинтезуюча

 

Функція:  відбувається фотосинтез, здійснюється  газообмін у різних органах рослини.

Тканина:  основна механічна

Функція:  надає  органам міцності та пружності

 

Тканина:  основна запасаюча

Функція:  накопичує про запас поживні речовини.