Сторінка 96. БУДОВА ГРИБНОЇ КЛІТИНИ. Самостійна робота.

Завдання 1. Роздивись малюнок грибної клітини. Підпиши складові клітини цифрами, якими їх позначено.

 

Завдання 2. Пригадай будову рослинної та тваринної клітин. Укажи спільні риси бу­дови:

а) грибної й тваринної клітин: немає хлоропластів, в клітинах відкладається вуглевод глікоген, мають мітохондрії, ядро, клітинну мембрану, цитоплазму.

б) грибної й рослинної клітин: мають клітинну оболонку, клітинну мембрану, цитоплазму, вакуолю, ядро, мітохондрію.

 

ПОМІРКУЙ!

Чим зумовлені відмінності в будові грибної, тваринної та рослинної клітин?

Відмінності в будові грибної, тваринної та рослинної клітин зумовлені  гетеротрофним (грибним способом: гриби розкладають складні речовини на прості, які далі всмоктують своїми клітинами) живленням.