Сторінка 14. КЛІТИНА – ОДИНИЦЯ БУДОВИ ОРГАНІЗМУ. Самостійна робота.

Завдання для самоконтролю.

Впиши літери, що стоять поряд із правильними твердженнями, в порожні клітинки послідовно і ти отримаєш слово.

А   Всі об'єкти навколишнього світу є живими.

Б   Біологія — наука, що вивчає живі організми.

Т   Рослини є неживими об'єктами, тому що вони не здатні до переміщення у просторі.

І   Організм рослини складається з однієї або багатьох клітин.

О   Представниками рослин є папороть, сосна, троянда.

Л   Будову клітини вивчають за допомогою мікроскопа.

Т   Об'єкт під мікроскопом освітлюється за допомогою лінз.

0   Клітина — одиниця будови й життєдіяльності організму.

З   Живі клітини не здатні до поділу.

Г   Спадкова інформація зберігається в ядрі.

Ж  Тваринна клітина містить хлоропласти.

І   Цитоплазма в клітині рухається.

Я   Тваринна клітина не має клітинної стінки.

 

Б

І

О

Л

О

Г

І

Я