Сторінка 47. ВЕГЕТАТИВНІ ОРГАНИ РОСЛИНИ. Самостійна робота. 

Завдання для самоконтролю

Впиши літери, що стоять поряд із правильними твердженнями в порожні клітинки послідовно і ти отримаєш слово.

О Одиниця будови й життєдіяльності рослин — клітина.

Р Різновидом покривної тканини є епідерма.

Г Корінь закріплює рослину в ґрунті.

А Пагін є надземним вегетативним органом.

Н Осьовою частиною пагона є стебло.

Е Бічною частиною пагона є стебло.

І Видозміною пагона є кореневище конвалії.

Ш Цибулина та бульба є видозміною кореня.

З У листках відбувається фотосинтез.

М Голки кактуса є видозміненими листками.

 

О

Р

Г

А

Н

І

З

М