Сторінка 69. ПОРІВНЯННЯ ВОДОРОСТЕЙ. Самостійна робота.

Завдання, З'єднай лініями назву водорості з ознаками, які її характеризують.

 

ПОМІРКУЙ!

Укажи ознаки:

а) подібності ламінарії і спірогіри: є багатоклітинними водоростями, хлоропласти містять хлорофіл, мешкають у воді.

б) відмінності ламінарії і спірогіри: 

 

Ламінарія (морська капуста)  

Спірогіра

Бура водорість;

поширена у морях;

у вакуолях відкладається ламінарин;

хлоропласти мають жовті та бурі пігменти;

у будові розрізняють ризоїди, «стовбурець», буро-зелену «листкову» пластинку;

розмножується нестатево (рухомими спорами) та статевим способом або відокремленням ділянок пластинки; містить багато поживних речовин;

є їстівною;

штучно вирощують на фермах

Зелена водорість;

поширена у прісних стоячих водоймах;

у вакуолях відкладається крохмаль;

хлоропласти зеленого кольору;

 

нитчаста водорість;

кліти­ни здебільшого видовжені та розташовані в один ряд;

розмножується уривками нитки;

не має  статевих клітин, спадковою інформацією обмінюється через тимчасо­ві цитоплазматичні містки.