Сторінка 103. ГРИБИ ТА ЛИШАЙНИКИ. Завдання для самоконтролю.

Прочитай запитання або початок твердження. Відповідь на запитання або закінчене твердження в пода­ному переліку позначено певною цифрою (0,1,2 тощо).

Впиши цифру в таблицю «Код відповіді» згідно з номером запитання або твердження.

1. В Україні в промислових масштабах культивують такий їстівний гриб:

    0 білий гриб;      1 опеньок;      2 сироїжку;      3 печериці.

2. Продукт, який виробляють за участю грибів:

    0 чіпси;        1 шоколад;       2 карамель;      3 ковбаси;      4 хліб.

3. З кормів, що їх з'їдає один полярний олень за рік, 2/з припадає на лишайники. Яку масу лишайників споживає один олень упродовж року, якщо щодоби він з'їдає 34 кг корму?

0 8274 кг;      1 5700 кг;        2 818 кг;         3 81800 кг.

Розв’язання:

34 • 365  = 12410 (кг) зїдає корму за рік.

12410 : 3 • 2 = 0,8273,333 ≈ 0,8274 (кг) припадає на лишайники.

Відповідь: 0,8274 кг

Код відповіді

1

2

3

3

4

0

 

Перевір правильність виконання завдання!

Розв'яжи задачу. Відповідь має збігатися з кодом відповіді попереднього завдання.

Характерна особливість лишайників — дуже повільний ріст. Виміри засвідчили, що накипний лишайник, який росте на скелі, щороку збіль­шується в діаметрі на 0,25 мм. Визнач вік лишайника, якщо його діаметр досягає 8,5 см.

Розв’язання:

Оскільки 8,5 см = 85 мм, тоді

85 : 0,25 = 340 (р.) вік лишайника.

Відповідь: 340 років.