Сторінка 36. Способи розмноження рослин.  Лабораторна робота.

 

Дайте визначення.

РОЗМНОЖЕННЯ – це здатність усіх живих організмів відтворювати собі подібних.

Впишіть способи розмноження та приклади живих організмів.

Статеве розмноження відбувається шляхом злиття двох клітин (гамет – яйцеклітини та сперматозоїда) з утворенням диплоїдної зиготи.

Нестатеве - розмноження однією клітиною:

а) поділом клітини навпіл амеба, інфузорія – туфелька, діатомові водорості; 

б) утворення спеціальних клітин – спор та зооспор хламідомонада, хлорела, мохи, папороті, хвощі, гриби.

Вегетативне – розмноження частинами організму:

а) вегетативними органами є корінь, пагін. Розмножуються подорожник, суниця, картопля, малина.

б)  ділянками  талому є недиференційовані на органи і тканини тіло (слань). Частина талому може відриватися і давати початок новому організму. Розмножуються водорості.