Сторінка 99. БАКТЕРІЇ. Навчальні завдання

Вивчивши тему, ви повинні:

ЗНАТИ

 • загальну характеристику царства Бактерії;
 • особливості будови та життєдіяльності бактеріальної клітини; форми бактерій;
 • значення представників царства в природі й житті людини.

ВМІТИ

 • за формою бактеріальної клітини встановлювати належність бактерій до певної групи;
 • застосовувати знання для обґрунтування способів зберігання продуктів харчування, профілактика захворювань;
 • дотримуватись правил особистої гігієни і гігієни в колективі.

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

1.Аеробний - здатний жити тільки за наявності кисню.

2. Анаеробний - здатний до життя в безкисневому середовищі.

3. Бактерії - одноклітинні безядерні (прокаріоти) організми.

4. Мікробіологія - наука, яка вивчає бактерії.

 

5. Ціанобактерії - прокаріоти, які здатні до фотосинтезу та використання атмосферного азоту.

 • просто школьник
  Ну такое но мне норм но все таки доработайте бо 8 лепит
  7 травня 2015 20:23