Сторінка 54. БУДОВА ХЛАМІДОМОНАДИ, самостійна робота.

Користуючись підручником, підпишіть на схематичному малюнку частини й органели одноклітинного організму водорості.

Хлоропласт зафарбуйте відповідно до його природного кольору.

1 – оболонка

2 – ядро

3 – хлоропласт

4 – скоротливі вакуолі

5 – світлочутливе вічко

6 – джгутики

 

 

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

1. Яку особливість має хлоропласт хламідомонади? Великий і чашоподібний.

2. Наявність яких органел відрізняє клітину хламідомонади від типово рослинної клітини? Червоне вічко, скоротливі вакуолі.

3. Якою є функція піреноїда? Відбувається утворення крохмалю.

4. Яку функцію виконують джгутики та світлочутливе вічко? Джгутики забезпечують рух, а світлочутливе вічко сприймає світло і хламідомонада рухається туди, де більше освітлення.

 

ПОМІРКУЙТЕ

 Доведіть, що хламідомонада – цілісний організм. Характерні всі ознаки живого організму: обмін речовин та енергії з довкіллям, живлення, ріст, рух, розмноження, подразливість, адаптація.