Стор.93 ГРИБИ ТА ЛИШАЙНИКИ Навчальні завдання

Вивчивши тему, ви повинні:

ЗНАТИ

  • ознаки царства Гриби;
  • особливості будови та життєдіяльності грибів, лишайників;
  • ознаки отруєння грибами та прийоми надання першої долікарської; їстівні та отруйні гриби;
  • значення представників царства Гриби в природі та житті людини.

ВМІТИ

  • працювати з мікроскопом, вивчати мікроскопічну будову грибів;
  • порівнювати  будову та життєдіяльність різних груп грибів;
  • встановлювати взаємозв’язок між будовою та функцією грибів;
  • застосовувати знання про гриби для обґрунтування способів зберігання, профілактики захворювань і отруєння грибами;
  • дотримуватись правил особистої гігієни.

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

1.Гіфа - мікроскопічні одно багатоклітинні  ниткоподібні утвори, з яких складаються вегетативні (грибниця) або плодові тіла грибів, гіфи ростуть верхівкою.

2. Мікориза - симбіоз міцелію гриба з коренями насінних рослин.

3. Міцелій (грибниця) - вегетативне тіло гриба.

4. Паразит - живиться речовинами живих організмів.

5. Сапротфор - живиться відмерлими оргпнічними рештками.

6. Слань - тіло, яке не диференційоване на тканини і органи.