Стор.75 ГОЛОНАСІННІ Навчальні завдання

Вивчивши тему, ви повинні:

ЗНАТИ

  • загальну характеристику відділу Голонасінні;
  • особливості будови та життєдіяльності Голонасінних;
  • значення появи насінини;
  • різноманітність та значення представників відділу;

ВМІТИ

  • працюючи  з гербарним матеріалом, мікроскопом, визначати будову органів, їхні видозміни;
  • встановлювати зв’язок між будовою та функцією органу;
  • доводити переваги голонасінних у порівнянні з вивченими раніше наземними рослинами;
  • розпізнавати основних представників відділів за гербарними зразками, таблицями, малюнками, живими об’єктами;

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

1. Насінина - орган розмноження рослин, який утворюється в результаті запліднення з насінного зачатка. Складається з насінної шкірки та зародка, у якому є зародкова брунька, корінь і пагін. Насінина багатоклітинна, містить зародок і запас поживних речовин для його розвитку. 

2. Спора - клітина, вкрита оболонкою, гаплоїдна, яка слугує для нестатевого розмноження, а також для збереження виду в несприятливих умовах.