Стор.53 ВОДОРОСТІ Навчальні завдання

Вивчивши тему, ви повинні:

ЗНАТИ

  • загальну характеристику водоростей як нижчих спорових рослин;
  • особливості будови та життєдіяльності представників водоростей;
  • різноманітність водоростей;
  • значення колоніальності та багатоклітинності;
  • значення водоростей в природі та житті людини.

ВМІТИ

  • працювати з мікроскопом, вивчати мікроскопічну будову водоростей;
  • порівнювати будову та  життєдіяльність різних груп водоростей: одноклітинних та багатоклітинних;
  • встановлювати взаємозв’язок між будовою та функцією водорості.

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

1. Гамета - статева клітина, гаплоїдна (одинарний набір хромосом).

2. Гаметангій - орган, де утворюються гамети.

3. Зигота - запліднена яйцнклітина.

4. Зооспора - рухома спора, слугує для нестатевого розмноження.

5. Спора - клітини, які служать для нестатевого розмноження рослинних організмів, а також збереження виду в несприятливих умовах.

6. Спорангій - орган, в якому утворюються спори.

7. Слань - тіло водорості, яке не диференційоване на органи та тканини.