Стор.15. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИННИХ КЛІТИН, самостійна робота.

Розгляньте малюнки різних клітин. Зафарбуйте зелені клітини відповідно до їх природного кольору.

 

Структури та органели клітин.

1-оболонка     2-ядро    3-вакуоля    4-цитоплазма    5-хлоропласт

 

ПОМІРКУЙТЕ

1.Якими ознаками відрізняються зображені клітини? Наявністю чи відсутністю хлоропластів.

2.Що є спільного  у будові клітині? Ядро, оболонка, цитоплазма, вакуолі, пластиди.

3.Наявність яких органел визначає забарвлення клітин? Забарвлення визначають пластиди: лейкопласти - безбарвні, хромопласти - жовто-червоні, хлоропласти - зелені.