Стор.83 ПОКРИТОНАСІННІ Навчальні завдання

Вивчивши тему, ви повинні:

ЗНАТИ

  • одиницю класифікації рослин;
  • загальні ознаки класів Дводольні та Однодольні;
  • характеристики окремих родин;
  • окремі рослини, що занесені до Червоної книги України;
  • значення представників покритонасінних  в природі й житті людини.

ВМІТИ

  • порівнювати представників різних родин;
  • розпізнавати рослини на гербарних зразках, таблицях, малюнках;
  • користуватися визначниками рослин;
  • застосовувати знання для обгрунтування заходів щодо охорони рослин;
  • поводитися на природі.