Стор.110. УЗАГАЛЬНЕННЯ, запитання до узагальнення з теми «ЖИВІ ОРГАНІЗМИ і ДОВКІЛЛЯ»

І РІВЕНЬ

1.Дайте визначення екології.

2.Наведіть приклади рослинних угруповань.

3. Назвіть рослини вашої місцевості, занесені до Червоної книги.

 

2 РІВЕНЬ

1.Схарактеризуйте екологічні фактори, які впливають на живий організм.

2.Опишіть на самостійно обраному прикладі рослинне угруповання (рослини, що входять до нього).

3. Наведіть приклади зміни довкілля в результаті діяльності людини.

 

3.РІВЕНЬ

1.Опишіть екологічні групи рослин (пристосування рослин до умов життя у середовищі з переважанням дії певного екологічного фактора).

2.Поясніть взаємозв’язки рослин між  собою, з іншими організмами та неживою природою на основі описаного рослинного угруповання.

3.Поясніть прямий і непрямий впливи діяльності людини на рослинний організм.

 

4.РІВЕНЬ

1.Опишіть середовище проживання (водне або наземне ) і поясніть пристосування живих організмів до нього.

2. Складіть пам’ятку«Поведінка людини в лісі».

 

3. Обгрунтуйте заходи з охорони живих організмів та їхніх угруповань.