Стор.62. УЗАГАЛЬНЕННЯ, запитання до узагальнення з теми «ВОДОРОСТІ»

І РІВЕНЬ

1.Назвіть представників зелених водоростей.

Хлорела, хламідомонада, улотрикс, ульва, вольвокс, спірогіра, хара.

2.Назвіть водорості, які живуть у місцевих водоймах.

Хламідомонада, хлорела, улотрикс.

 

2 РІВЕНЬ

1.Схарактеризуйте особливості будови і життєдіяльності одноклітинної водорості хламідомонада.

Водорість складається з одної клітини грушоподібної форми, що є цілісним організмом, клітина має два джгутики для руху, клітинну оболонку, чашоподібний хлоропласт, у нижній частині кулястий піреноїд - зона нагромадження поживних речовин (крохмалю), у передній частині є скоротливі вакуолі (регулюють вміст води) та світлочутливе вічко (реагує на світло і вказує шлях руху), у центрі є ядро. За сприятливих умов розмножується нестатево, інакше - статево.

2.Схарактеризуйте особливості будови багатоклітинної водорості (на самостійно обраному прикладі).

Спірогіра - зелена нитчаста водорість, складається з послідовно розміщених великих клітин, які мають слизову целюлозну оболонку, хроматофор має вигляд спірально закрученої стрічки, у цитоплазмі наявна велика вакуоля з клітинним соком, ядро підвішене на цитоплазматичних тяжах.

 

3.РІВЕНЬ

1.Порівняйте одноклітинні та багатоклітинні водорості.

Клітина одноклітинних водоростей (хламідомонада) можуть мати джгутики, багатоклітинна водорість складається з багатьох однакових клітин, можуть мати ризоїди, клітина має типову для всіх рослин будову, мешкають у водному середовищі.

2.Дайте загальну характеристику водоростям.

Не мають тканин та органів, відносять до нижчих рослин, тіло - талом (слань). Є одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні. Тісно пов'язані з водним середовищем. Клітина має типову для всіх рослин будову. Здатні до фотосинтезу.

 

4.РІВЕНЬ

1.Доведіть, що одноклітинна водорість – це цілісний організм.

Відбуваються процеси (живлення, виділення, розмноження, рух і т.п.), що властиві живому організму.

 

2.Чому у водоростей не формуються тканини і органи?

Вони живуть в однорідному водному середовищі, є на нижчій стадії розвитку.

 • Ліза
  Скажіть відповіді на запитання.
  18 грудня 2014 22:09
 • влад
  мені дуже помогло
  11 березня 2015 15:07
 • Ева
  Можете кинути відповіді біологія 6 клас Роблчий зошит Андерсон ст 93
  9 квітня 2015 19:57