Стор.57. РОЗМНОЖЕННЯ УЛОТРИКСА, самостійна робота.

Розгляньте схему.

Підпишіть:

- позначені цифрами способи розмноження улотрикса;

- позначені знаками питання частини життєвого циклу улотрикса.

 

 

 

 

І - нестатеве розмноження:         ІІ - статеве розмноження:

 

1 - утворення зооспор;                   1 - утворення гамет з двома джгутиками;

 

2 – вихід через отвір з клітини;      2 - вихід гамет у воду;                             

 

3 - закріплення до субстрату;            3 - зближення гамет;

 

4 - розвиток молодої особини.            4 – злиття гамет;

  

                                                                 5 – утворення зиготи;

 

                                                                 6 - поділ зиготи;

 

                                                                 7 - безджгутикові спори;

 

                                                                 8 - спори на субстраті;

 

                                                                 9 - розвиток молодої особини.

 ПОМІРКУЙТЕ

1. Яке значення нестатевого та статевого розмноження в житті водоростей?

 При нестатевому розмноженні збільшується кількість особин з материнськими ознаками, при статевому розмноженні збільшується кількість особин з материнськими та батьківськими спадковим матеріалом, таким чином відбувається оновлення генетичного матеріалу для збереження виду.  

2. За яких умов відбувається статеве розмноження?

 Статеве розмноження відбувається за несприятливих умов.