Сторінка 69. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПАПОРОТЕПОДІБНИХ (на прикладі щитника чоловічого), самостійна робота.

На схемі цифрами позначено етапи життєвого циклу папоротеподібних. Використовуючи підручник, запишіть їх під схемою.

В описі життєвого циклу допишіть пропущені поняття та пояснення. Зафарбуйте зеленим кольором фотосинтезуюче покоління.

 

1- спорофіт

2- спора

3- гаметофіт з ризоїдами

4- архегоній з яйцеклітиною, яка запліднюється спермієм

5- зигота

6- молодий спорофіт

У життєвому циклі папоротеподібних чергуються два покоління – нестатеве ( спорофіт)  та статеве ( гаметофіт) . Спорофіт переважає, тому що має розвинути органи, тканини, є диплоїдним і сухопутна рослина.

Гаметофіт є самостійний і представлений зеленою серцеподібною пластиною, що має ризоїди на нижньому боці. Утворює статеві органи з гаметами.

 

ПОМІРКУЙТЕ

1.Які особливості життєвого циклу папоротеподібних забезпечили завоювання ними суходолу? Переважавання спорофіта з добре розвиненими тканинами та органами.

2.Які особливості життєвого циклу стали перешкодою в освоєнні папоротеподібними посушливих місць зростання? Ппристосований до існування у вологих умовах гаметофіт.