Стор.10. ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ РОСЛИННИХ ОРГАНІЗМІВ, самостійна робота.

Дайте визначення.