Стор.25. ОБМІН РЕЧОВИН, самостійна робота.

Дайте визначення.

ОБМІН РЕЧОВИН - порядок перетворення речовин і енергії в живих системах, спрямований на самозбереження і відтворення їх.

АСИМІЛЯЦІЯ - сукупність процесів біосинтезу, супроводжується поглинанням і використовуванням енергії.

ДИСИМІЛЯЦІЯ - сукупність процесів розпаду складних органічних молекул, супроводжується виділенням і накопиченням енергії.

Порівняння основних процесів обміну речовин рослинного організму.

Питання для порівняння

Фотосинтез

Дихання

1.Вихідні речовини

 вода, вуглекислий газ

 органічні речовини, кисень

2. У яких клітинах відбувається

основна фотосинтезуюча тканина (в хлоропластах клітин)

в мітохондріях клітин 

3.Енергія затрачається чи вивільняється

затрачається енергія Сонця, в хіічній реакції вивільняється для клітини

 вивільняється для клітини

4.Кінцеві речовини

 глюкоза, кисень

 вуглекислий газ, вода

5.У який час доби відбувається

вдень

цілодобово

Примітка. Заповнюється в процесі вивчення.

ПОМІРКУЙТЕ

1.За 300 років рослини суші та світового океану можуть використати для фотосинтезу весь вуглекислий газ, що міститься в атмосфері. Чому цього не відбувається?

2. Доведіть нерозривний зв’язок процесів обміну речовин.

ВИСНОВОК.

1. При диханні організмів в атмосферу виділяється вуглекислий газ (фотосинтезуючі організми - рослини та деякі одноклітинні, всі інші організми тільки дихають.

2. Процеси обміну - це складне поєднання живлення, дихання, виділення, тощо, що забезпечує життєдіяльність організму.