Сторінка 5. ВСТУП. БУДОВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ РОСЛИН.

Вивчивши тему, ви повинні:

ЗНАТИ

 • визначення  біології, ознаки живого;
 • характеристику царства Рослини;
 • будову та процеси життєдіяльності рослин;
 • тканини та органи рослин, їх будова та функції;
 • основні процеси життєдіяльності рослин;
 • значення фотосинтезу, дихання, мінерального живлення в житті рослин;
 • особливості росту, розвитку та руху рослин;

ВМІТИ

 • розпізнавати живі організми;
 • працювати із збільшуваними приладами;
 • самостійно виготовляти мікропрепарат;
 • розпізнавати органели клітини на мікропрепаратах, малюнках, таблицях;
 • розпізнавати тканини, органи рослин на гербарних зразках, таблицях, малюнках, мікропрепаратах та живих об’єктах;
 • обґрунтовувати взаємозв’язок будови та функції рослин;
 • пояснювати значення рослин для існування життя на планеті;
 • доводити положення про цілісність рослинного організму.

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ.

 

1. Автотрофи – організми, які  для свого живлення самі утворюють органічні речовини з неорганічних.

2. Вид – основна найнижча одиниця класифікації.

3. Гетеротрофи – організми, які  для свого живлення використовують готові органічні речовини.

4. Дихання – процес розкладання органічних речовин за участю кисню, супроводжується виділенням енергії.

5. Еукаріоти – організми, в клітинах яких є оформлене ядро.

6. Клітина – найменша одиниця живого.

7. Мінеральне живлення – поглинання води з розчиненими мінеральними речовинами.

8. Обмін речовин – надходження поживних речовин і енергії  та їх перетворення.

9. Орган – частина організму певної будови, певного положення і певної функції.

10. Органела – частина клітини певної будови, яка виконує певну функцію.

11. Ріст – збільшення розміру організмів або його частин.

12. Розвиток – поява нової якості (нових частин або органів).

13. Тканина – сукупність клітин, які мають однакову будову і  виконують спільні функції.

14. Транспірація – процес виділення пари води клітинами рослин.

15. Фотосинтез – синтез органічних речовин з неорганічних за рахунок сонячної енергії.