Сторінка 35. РОЗМНОЖЕННЯ І РОЗВИТОК РОСЛИН. Навчальні завдання.

Вивчивши тему, ви повинні:

ЗНАТИ

 • способи розмноження рослин;
 • будову та функції квітки, плоду, суцвіття;
 • значення подвійного запліднення у покритонасінних;
 • способи запилення і розповсюдження насіння;
 • особливості росту і розвитку рослин;
 • сезонні явища в житті рослин.

ВМІТИ

 • працювати з гербарним матеріалом, живими об’єктами, визначати будову органу;
 • встановлювати зв’язок між будовою та функцією органу;
 • доводити переваги покритонасінних;
 • розпізнавати типи плодів, суцвіть;
 • порівнювати будову квіток, що запилюються різними способами.

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ.

1.Запилення – процес перенесення пилкових зерен до частин рослини, в яких розміщені насінні зачатки з яйцеклітинами.

2.Запліднення – злиття чоловічої і жіночої статевих клітин, тобто спермія з яйцеклітиною.

3.Зародковий мішок – жіночий гаметофіт, міститься в центральній частині насінного зачатка.

4.Квітка – це вкорочений видозмінений пагін з обмеженим ростом, що служить для утворення спор, а згодом – гамет для статевого процесу, після якого формується насіння та плід.

5.Насінина – орган розмноження рослин, який утворюється в результаті запліднення з насінного зачатка.

6.Пилкове зерно (пилок) – містить клітину пилкової трубки і два спермія.

7.Плід – видозмінена в процесі запліднення квітка. Складається з насіння та оплодня.

8.Подвійне запліднення – один спермій зливається з яйцеклітиною, а другий – з центральною клітиною, утворюється з неї ендосперм.

9.Суцвіття – сукупність квіток, які розташовані на спільній осі.