Сторінка 31. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ. Самостійна робота.

Впишіть букви, що стоять поряд із правильними твердженнями, у пусті квадратики послідовно – і ви отримаєте  зашифроване слово.

А    Всі об'єкти навколишнього світу є живими.

Б    Біологія — наука, що вивчає живі організми.

Т    Рослини є неживими об'єктами, тому що вони не здатні до переміщення у просторі.

І    Організм рослини складається з однієї або багатьох клітин.

О   Представниками царства Рослин є папороть, сосна, троянда.

Л   Будову клітини вивчають за допомогою мікроскопа.

Т   Об'єкт під мікроскопом освітлюється за допомогою лінз.

0   Клітина — одиниця будови і життєдіяльності організму.

З   Живі клітини не здатні до поділу.

Г   Тканина – сукупність клітин, які мають однакову будову і виконують спільні функції.

Ж   У рослин є тільки покривні і провідні тканини.

І    Підземним органом рослини є корінь.

Я   Квітка – є органом розмноження.

 

Б

І

О

Л

О

Г

І

Я