Сторінка 33. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ. Самостійна робота.

Впишіть букви, що стоять поряд із правильними твердженнями відповідей, у пусті квадратики послідовно – і ви отримаєте  зашифроване слово.

Р   Обмін речовин з довкіллям – умова існування живого організму.

О   Живлення – процес життєдіяльності рослини.

Д   Гетеротрофні організми самі для свого живлення утворюють органічні речовини.

С   Для утворення органічних речовин рослина використовує світлову енергію.

У   В процесі фотосинтезу виділяється вуглекислий газ.

Л  Рослина не може жити без дихання.

А  Фотосинтез відбувається в клітинах кореня.

И  Кисень – газ,який поглинається при диханні і виділяється при фотосинтезі.

Т  Вода потрапляє в організм через стебло.

Н  Органічні речовини пересуваються по ситоподібних трубках.

А  Вода з розчиненими речовинами пересувається по судинах.

А  Фотосинтез відбувається тільки в зелених клітинах.

К  У наземних рослин продихи розташовані серед клітин верхньої шкіри.

В  Розмноження – процес утворення собі подібних.

З  Рослини розмножуються тільки насінням.

Т  Ріст – це збільшення розмірів, об’єму і маси організму рослини.

О  Рослина живе протягом усього життя.

Т   Рослини здатні до рухів.

Р   Листки повертаються в напрямку до світла.

О   Корінь росте вглиб ґрунту.

Ф  Рослина живий організм.

 

Р

О

С

Л

И

Н

А

 

А

В

Т

О

Т

Р

О

Ф