Сторінка 27. Будова і різноманітність листків. Лабораторна робота.

Мета: ознайомитись із будовою листка; навчитись визначати типи листків за особливостями зовнішньої будови.

Обладнання і матеріали: кімнатні рослини, гербарні зразки листків, підручник.

Хід роботи:

1. Розгляньте листки запропонованих вам рослин. Знайдіть листкову пластинку, черешок, основу.

2. Визначте назву кожного листка відповідно до наявності черешка.

3. Порівняйте натуральні об’єкти з малюнком. Запишіть, якими цифрами позначено листкову пластинку, черешок, основу. Під малюнком впишіть назву листка в залежності від наявності черешка.

 

4. Відберіть рослини та гербарні зразки з простими листками.

5. Відберіть рослини та гербарні зразки зі складними листками.

6. Результат ваших досліджень занесіть до таблиці.

 

Назва рослини

Листки прості чи складні

береза

клен

липа

дуб

бузок

конюшина

біла акація

троянда

прості

прості

прості

прості

прості

складні

складні

складні

7. У висновках дайте відповіді на запитання:

1) З яких частин складається листок?

2) За якою ознакою листки поділяються на черешкові і сидячі?

3) За якою ознакою листки поділяються на прості та складні?

ВИСНОВОК.

1. Частини листка: основа, черешок,  листова пластинка.

2. За наявністю черешка. Якщо є черешок, тоді лист черешковий, а якщо нема, то сидячий.

3. За кількістю листових пластинок на черешку. Якщо одна, то листок простий, а якщо декілька, то складний.