Сторінка 68. Будова щитника чоловічого або чоловічої папороті. Лабораторна робота.

Мета: ознайомитись із зовнішньою будовою щитника чоловічого; визначити риси відмінності в зовнішній будові папоротеподібних і мохоподібних; пояснити переваги папоротеподібних в пристосуванні до життя на суходолі.

Обладнання і матеріали: гербарні зразки папороті, мікропрепарат «Сорус папороті», підручник.

Хід роботи:

1.Розгляньте спорову рослину папороті. Знайдіть кореневище з коренями, що відходять від нього, листок. На нижній поверхні листка знайдіть бурі горбики – соруси.

2. Порівняйте натуральні об’єкти з малюнком і запишіть, якими цифрами позначені корені, кореневище (видозмінений пагін), листки, сорус.

 4.У висновку дайте відповідь на запитання:

1) Чим відрізняється зовнішня будова папоротеподібних від мохоподібних?

2) Яких переваг надають ці відмінності у зв’язку з виходом на суходіл?

ВИСНОВКИ.

Стебло папоротей видозмінене в кореневище і знаходиться в грунті. Від нього відходять додаткові корені і листя, на нижньому боці яких знаходяться соруси – зібрання спорангій. В листках багато хлорофілу. Домінує спорофіт. Отже папороті можуть заселяти більш різноманітні місцевості – вони поширені по всій земній кулі.