Сторінка 108. ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ РОСЛИН, ЦЕНОЗІВ ТА БІОСФЕРИ, лекція.

Проблеми охорони пов’язані з антропічним фактором – негативним впливом господарської діяльності людини:

а) гідросфера – забруднення стічними водами, осушення боліт, створення водосховищ, штучна зміна русел річок, забір води;

б) атмосфера – забруднення в результаті роботи підприємств, транспорту, видобутку корисних копалин;

в) ґрунт – знищення в результаті осушення боліт, випасу худоби, вирубки лісів, неправильного ведення сільськогосподарських робіт.

г) біосфера – безпосереднє знищення живих організмів.

НАПРЯМКИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ:

вивчення біологічних законів та закономірностей;

наукове передбачення негативного впливу господарської діяльності людини на рослини, ценози та біосферу, а також прогнозування можливого порушення біологічної рівноваги;

природоохоронні заходи:

а) створення заповідників, заказників, національних парків, ботанічних садів;

б) виявлення видів, що потребують охорони, і створення Червоних книг для різних територій;

в) моніторинг територій;

г) охорона атмосферного повітря, вод, ґрунтів від забруднення та знищення.

ПЕРЕВІР СЕБЕ

1.Чим відрізняються заповідники, заказники та національні парки?

2.Що таке моніторинг?

3.Назвіть відомі вам заповідники України?

ПОМІРКУЙТЕ

Чому незначні, на перший погляд, зміни в екосистемі можуть призвести до необоротних процесів (руйнування екосистеми)? Наведіть приклади негативного впливу людини на екосистеми і зазначте, як змінювався рослинний компонент?

Зміна чинників може призвести до загибелі рослин чи тварин. Прикладами негативного впливу є осушення земель, вирубка лісів, забруднення водного середовища, знищення озонового шару чи парниковий ефект внаслідок активної промислової діяльності.