Інші завдання дивись тут... 

Структурна організація організму людини:

Молекули -> Клітини –> Тканини –> Органи –> Системи органів –> Організм. 

 

КЛІТИНА – структурно-функціональна одиниця організму, у якій здійснюється всі перетворення речовин і енергії. 

Структурна одиниця – будівельна, функціональна одиниця - діюча.

Організм людини складає близь 250 видів клітин, яким характерна певна спеціалізація.  

Організм немовляти містить близько 2 трлн клітин, дорослої — 60 — 100 трлн. клітин. 

Приблизно 1 % клітин організму щодня гине, а замість них утворюються нові. 

Клітини відрізняються: формою, розмірами (діаметр клітин коливається в межах 0,01 мм – 0,1 мм), хімічним складом, функціями.

Різноманітність клітин.

Назва
Характеристика Функція
Нейрон Має зірчасту форму, довгий відросток аксон та короткі відростки дентрити. Довжина з відростками може сягати 1 м. Провідна, керувальна
Кардіоміоцит

Довгі клітини, на кінцях розгалужуються на особливі поверхневі  вирости.

Мають скоротливі білки, багато мітохондрій. Довжина може сягати 30 см.

Рухова
Епітеліоцит поверхні легень Плоска форма, швидка регенерація, полегшує дифузію газів. Дихальна, покривна
Сперматозоїди Мають джгутик, одинарний набір хромосом. Діаметр до 70 мкм. Спадкова
Яйцеклітини Кругла форма. Діаметр 120 - 150 мкм. Спадкова
Міоцит Веретеноподібна форма, мають скоротливі білкові структури Рухова
Еритроцит Дископодібна двоввігнута форма Транспортує кисень
Тромбоцит Округла двовипукла форма. Діаметр 7,5 мкм. Захисна, транспортна
Остеоцит Зірчаста форма Опорна
Хондроцит Овальна форма Опорна
Гліальна клітина Можуть мати різну форму й утворювати відростки Трофічна
Лейкоцит Неправильна непостійна кругляста форма Захисна
Слизова клітина Циліндрична форма Секреторна

 

Властивості клітин: обмін речовин і енергії, подразливість, розмноження (шляхом поділу), ріст і розвиток, саморегуляція та самооновлення (у процесі життєдіяльності клітини оновлюється її хімічний склад).

Функції клітин у складі систем органів: 

Функція Характеристика
Обмінна, будівельна Забезпечують умови обміну (травна, дихальна, видільна, кровоносна, лімфатична)
Регуляторна Регулюють його діяльність (ендокринна, нервова, імунна)
Захисна Захищають від зовнішніх шкідливих впливів (шкіра)
Статева Забезпечують розмноження (статева)
Пізнавальна, рухова, адаптаційна Освоєння організмом зовнішнього середовища (опорно — рухова, сенсорні системи).

 

БУДОВА КЛІТИНИ.

Клітина організму людини ззовні оточена клітинною мембраною, складається з ядра, цитоплазми, клітинної мембрани та органел (ендоплазматичної сітки, рибосом, мітохондрій, апарату Гольджі, лізосом тощо), допоміжними (необов'язковими) компонентами клітини є різноманітні включення.

Назва Характеристика Значення

Плазматична, або клітинна мембрана

Має безліч білків-рецепторів, що допомагають клітині реагувати на зміни за її межами, розпізнавати інші клітини тощо. 

Ззовні оточена тоненькою пружною оболонкою – глікокаліксом, який утворений молекулами вуглеводів, які можуть сполучатись з молекулами білків і ліпідів.

Відмежовує внутрішній вміст клітини від зовнішнього середовища.

Через мембрану речовини транспортуються до клітини і з неї.

Надає клітині певної форми.

Виконує захисну функцію.

 

Цитоплазма Внутрішній  розчин органічних і неорганічних речовин клітини (70-90 % становить вода), у якому містяться органели, який постійно рухається 

Розчиняються  органічні й неорганічні речовини. Постійно переміщуються речовини в клітині.

Розташовані органели.

У вигляді включень зберігаються поживні запасні сполуки.

Ядро

Має кулясту форму, відмежоване від цитоплазми ядерною оболонкою, містить одне або кілька ядерець, хроматин та різноманітні біологічно активні речовини.

У ядрах клітин людини знаходиться 23 пари хромосом. При цьому одна хромосома в кожній парі — материнська, друга — батьківська.

Регулює всі функції клітини.

Зберігає спадкову інформацію — молекули нуклеїнових кислот, які зібрані в надмолекулярні утворення — хромосоми.

Ядро мають усі зрілі клітини, крім еритроцитів, тромбоцитів.

 

 

 

Органели - постійні клітинні структури певної будови, які забезпечують різні процеси її життєдіяльності.

Назва Характеристика Значення

Мітохондрії

«енергетичні  станції» клітини мають зовнішню мембрану й   внутрішню мембрану та між мембранний простір. Синтезуються молекули АТФ, що забезпечують клітину енергією
Лізосоми Округлої форми, мають травні ферменти для розщеплення сполук Складні органічні молекули розщеплюються на молекули-блоки
Рибосоми Дрібні кулясті органели клітини, які прикріплені до ядра, зовнішніх мембран ендоплазматичної сітки, мітохондрій та інших органел На рибосомах синтезуються білки
Апарат Гольджі розгалужена органела

Перетворення речовин на гормони, ферменти та інші функціональні сполуки.

Утворені в клітині сортує та упаковує в пухирці, оточені мембранами, для транспортування речовин всередині клітини й за її межі.

Ендоплазматична сітка Розгалужена  система трубочок, плоских і кулеподібних пухирців

Переміщення речовин у клітині, забезпечує обмін речовин між її структурами.

Розмежовує внутрішній простір  клітини на відсіки.

Мікротрубочки утворюють скелет клітини.

Клітинний центр Розташована переважно поблизу ядра Бере участь у поділі клітини
Мікротрубочки  Розташовані в цитоплазмі Утворюють скелет улітини

  

СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ.

Стовбурові клітини – клітини з необмеженими властивостями, які дають початок усім видам клітин.

Розрізняють два типи стовбурових клітин:

• ембріональні, з яких складається зародок людини на найпершому етапі розвитку та розвиваються всі тканини плода;

• стовбурові клітини тканин дорослого організму, їх кількість у тканинах з віком зменшується.

Зазвичай зрілі спеціалізовані клітини не розмножуються, а стовбурові клітини зберігають здатність до поділу протягом усього життя організму.

У дорослому організмі стовбурові клітини містяться у тканинах, що здатні до регенерації (червоний кістковий мозок, епітелій тощо) і заміщують загиблі клітини (стовбурові клітини активно діляться, спеціалізуються, тобто з клітини кісткового мозку розвиваються всі типи клітин крові, а зі стовбурових клітин епітелію кишечнику — лише клітини епітелію кишечнику).

Коли неможливо відновити тканину на допомогу приходять стовбурові клітини.

Унаслідок поділу стовбурової клітини одна з дочірніх клітин стає стовбуровою, а друга спеціалізується, набуваючи властивостей того чи іншого виду клітин організму. 

 

КАМБІАЛЬНІ КЛІТИНИ.

Камбіальні клітини містяться майже в усіх тканинах, забезпечують їх ріст і оновлення (наприклад, завдяки камбіальним клітинам безперервно відновлюється епітелій шкіри). 

При поділі камбіальної клітини одна з її дочірніх клітин унаслідок спеціалізації стає клітиною тієї тканини, до якої належить материнська камбіальна клітина. 

Інші завдання дивись тут...