Інші завдання дивись тут...

Структурна організація організму людини: 

Молекули -> Клітини –> Тканини –> Органи –> Системи органів –> Організм. 

 

ТКАНИНИ - подібні за будовою й функціями та спільним походженням клітини разом з міжклітинною речовиною. 

Диференціація та спеціалізація клітин генетично закладені в організмі.

Тканини тварин і людини, на відміну від рослинних тканин, мають міжклітинну речовину та утворюються із зародкових листків.

 

Основні типи тканин людини: епітеліальна, нервова, м'язова і тканини внутрішнього середовища (сполучна).

Тканини мають спеціалізовану будову для виконання різних функцій, містять різну кількість міжклітинної речовини, відрізняються характеристикою міжклітинної речовини. 

Різноманітність тканин в організмі людини зумовлена їхнім розташуванням та функціональним призначенням.

 

ЕПІТЕЛІАЛЬНА ТКАНИНА.

Особливості будови: 

• Клітини щільно прилягають одна до одної.

• Багато з них здатні до поділу, що зумовлює швидку регенерацію. 

• Міжклітинна речовина майже відсутня, має вигляд щільного шару, утвореного переплетенням білкових волокон. 

• Не містить кровоносних судин.

Епітелій може складатися з одного шару (одношаровий) або з кількох шарів (багатошаровий) клітин. 

За формою клітин розрізняють епітелій плоский, кубічний, циліндричний та ін.

Розміщення: покриви тіла, слизової оболонки внутрішніх органів, залози.

Функція: формування захисних покривів тіла й органів, дихальна, видільна, секкреторна.

 

Різновиди епітеліальної тканини.

ОДНОШАРОВИЙ ВІЙЧАСТИЙ (МИГОТЛИВИЙ) ЕПІТЕЛІЙ.

Особливості будови: складається з війчастих клітин, які розташовані в один шар.

Розміщення: вистелені дихальні шляхи.

Функція: покривна, захисна, усмоктувальна.

 

ОДНОШАРОВИЙ ЗАЛОЗИСТИЙ ЕПІТЕЛІЙ.

Особливості будови: щільні овальні клітини розташовані в один ряд, між ними міжклітинна речовина.

Розміщення: вистилає залози (молочні, потові, сальні, травні, внутрішньої секреції).

Функція: покривна, захисна, секреторна.

 

ОДНОШАРОВИЙ ПОКРИВНИЙ ЕПІТЕЛІЙ.

Особливості будови: плоскі, кубічні, циліндричні клітини щільно розміщені без міжклітинної речовини, які розташовані в один шар.

Розміщення: вистелені внутрішні поверхні органів (серце, кровоносні судини, шлунок, сечовий міхур).

Функція: покривна, захисна, усмоктувальна.

 

БАГАТОШАРОВИЙ ПОКРИВНИЙ ЕПІТЕЛІЙ.

Особливості будови: 

• Овальні, плоскі, кубічні, циліндричні клітини щільно розміщені.

• Нема міжклітинної речовини.

• Клітини розташовані в декілька шарів.

Розміщення: утворений зовнішній шар шкіри, вистелені порожнини внутрішніх органів (ротова порожнина, стравохід, тонкий кишечник, альвеоли легень тощо).

Функція: переважно виконує покривну й захисну функції.

 

 

М'ЯЗОВА ТКАНИНА.

Особливості будови: 

• Утворена клітинами, що здатні скорочуватися.

• Багато клітин зливаються в єдину структуру, у якій паралельно одна одній розміщуються нитки білкових молекул.

• Невеликий вміст міжклітинної речовини.

Розміщення: основна тканина скелетних м'язів та багатьох внутрішніх органів.

Особливості будови м'язового волокна (клітини м'язової тканини): спеціальні органели ниткоподібної форми міофібрили (від грец. myos [міос] — м'яз; лат fibrillа [фібріла] — волоконце) тягнуться від одного кінця клітини до іншого в цитоплазмі та забезпечують здатність скорочуватися.

Властивості: збудливість (здатність клітин збуджуватися внаслідок дії подразника електричного, хімічного, механічного тощо) та скоротливість (здатність скорочуватися для забезпечення рухів крові по судинах, пересування їжі в травному тракті, роботу серця, переміщення організму в просторі).

Функції: забезпечити рухи тіла людини і скорочення стінок внутрішніх органів.

 

Різновиди м'язової тканини.

НЕПОСМУГОВАНА (ГЛАДЕНЬКА) М'ЯЗОВА ТКАНИНА.

Особливості будови: 

• Складається з невеликих веретеноподібних одноядерних клітин, зібраних у пучки або пласти. 

• Не має поперечної смугастості

Розміщення: стінки порожнистих внутрішніх органів — судин, шлунка, сечового міхура, кровоносних судин тощо.

Функції: забезпечує відносно повільне ритмічне скорочення м'язів внутрішніх органів, що не підкоряється людській волі: рухи кишечника, сечовипускання тощо.

 

ПОСМУГОВАНА СКЕЛЕТНА М'ЯЗОВА ТКАНИНА.

Особливості будови: 

• Складається з волокон (дуже довгих багатоядерних клітин), що розділені на окремі сегменти. 

• Волокна мають добре виражену поперечну смугастість.

Розміщення: утворює скелетні м'язи, мімічні м'язи, м'язи язика, гортані, верхньої частини стравоходу, діафрагми.

Функції: забезпечує потужні швидкі скорочення скелетної мускулатури.

 

ПОСМУГОВАНА СЕРЦЕВА М'ЯЗОВА ТКАНИНА.

Особливості будови: 

• За будовою він подібний до посмугованого скелетного м'яза, але виконує функції непосмугованої тканини — забезпечує рух крові по судинах.

• Складається з клітин, які на кінцях розгалужуються та сполучаються одна з одною за допомогою особливих поверхневих виростів. 

• Клітини мають добре виражену поперечну смугастість.

• Клітини мають одне або два ядра.

Розміщення: серцевий м’яз (міокард).

Функції: забезпечує швидкі ритмічні скорочення серцевого м'яза, що не підкоряються людській волі.

 

  

СПОЛУЧНА ТКАНИНА (ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА).

Особливості будови: 

• Клітини різноманітні за будовою.

• Добре розвинена міжклітинна речовина, яка складається з основної речовини та волокон (еластичних, колагенових). 

• Значна кількість міжклітинної речовини, склад якої залежить від функції тканини.

• Висока здатність клітин до регенерації;

• Здебільшого не потребує багато кисню та поживних речовин, тому містить незначну кількість кровоносних судин, а процеси обміну речовин у ній відбуваються досить повільно.

Розміщення: елементи сполучної тканини входять до складу будь-якого органа (кров, лімфа, хрящі, кістки, жирова тканина, сухожилля, зв'язки.

Функція: поживна, опорна, транспортна, захисна, структурно-пластична. За функціями сполучні тканини бувають опорні (кісткова, хрящова, щільна волокниста), опорно-трофічні (пухка волокниста, жирова) та трофічні (кров, лімфа).

 

Різновиди сполучної тканини.

ПУХКА ВОЛОКНИСТА СПОЛУЧНА ТКАНИНА.

Особливості будови: складається з клітин зірчастої та веретеноподібної форми, рідко розкиданих у міжклітинній речовині, і волокон, що утворюють пухке безладне сплетіння.

Розміщення: вистилає проміжки між внутрішніми органами, вздовж кровоносних судин, з'єднує шкіру з м'язами, підтримує органи.

Функції: є основою структури різних органів, забезпечує їх живлення, бере участь у підтриманні постійної температури тіла.

Різновид пухкої сполучної тканини: РЕТИКУЛЯРНА (від латин. — «сітчаста») ТКАНИНА.

Розміщення ретикулярної тканини: складає основу кровотворних органів (селезінки, лімфатичних вузлів, червоного кісткового мозку), з її клітин утворюються деякі клітини крові (лімфоцити, еритроцити).

Функція ретикулярної тканини: захисна, транспортна.

 

ЩІЛЬНА ВОЛОКНИСТА СПОЛУЧНА ТКАНИНА.

Особливості будови: 

• Складається в основному з волокон, які розташовані безладно або більш-менш паралельно одне одному. 

• Містить мало клітин.

Розміщення: утворює сухожилля і зв'язки.

Функції: є основою структури різних органів.

 

ЖИРОВА ТКАНИНА.

Особливості будови: це різновид пухкої тканини, який містить велику кількість зібраних у невеликі групи жирових клітин, які мають кулясту або багатогранну форму та в їхній цитоплазмі накопичуються краплі жиру.

Розміщення: зосереджена під поверхнею шкіри й навколо внутрішніх органів, утворює підшкірну жирову клітковину.

Функції: запасальна, функція збереження тепла.

 

КІСТКОВА ТКАНИНА.

Особливості будови: складається з клітин, занурених у тверду міжклітинну речовину, яка насичена мінеральними речовинами (30 % її становлять органічні сполуки, а 70 % — неорганічні) та надає міцність та твердість.

Розміщення: кістки, зуби.

Функції: опорна й захисна.

 

ХРЯЩОВА ТКАНИНА.

Особливості будови: складається з овальних клітин (хондроцитів), занурених у пружну міжклітинну речовину — хондрин (містить волокна, які складаються з колагену, що надає консистенцію надзвичайно щільного гелю).

Розміщення: покриває деякі кістки скелета, з'єднує хребці, утворює суглобові поверхні кісток, міститься в міжхребцевих дисках, з неї побудована вушна раковина.

Функції: опорна функція, сполучає між собою кістки скелета, зменшує тертя між поверхнями кісток, зберігає форму деяких органів і надає їм пружності.

 

КРОВ.

Особливості будови: 

• Клітини вільно переміщуються в рідкій міжклітинній речовині. 

• Містить червоні (еритроцити) і білі (лейкоцити) клітини.

Розміщення: кров.

Функції: транспортна, трофічна й захисна.

 

ЛІМФА.

Особливості будови: 

• Клітини вільно переміщуються в рідкій міжклітинній речовині. 

• Містить лейкоцити.

Розміщення: лімфа.

Функція: транспортна, трофічна й захисна.

 

  

НЕРВОВА ТКАНИНА.

Особливості будови:

Нейрон

Одноядерна клітина має тіло, багато коротких відростків дентритів (для передачі збудження до тіла клітини), один довгий аксон (для передачі від тіла нервової клітини до інших нейронів або до нервових центрів спинного та головного мозку, а від них — до органів).

Є основним структурним та функціональни елементом нервової тканини.

Тіло нейрона вкрите мембраною й містить, як і будь-яка клітина, цитоплазму, ядро, мітохондрії, рибосоми, ендоплазматичну сітку.

Нейрони відростками сполучаються між собою та допоміжними гліальними клітинами.

Нейрони виконують провідну функцію, а також функцію керування.

Гліальні клітини (нейроглія)

Заповнюють проміжки між нейронами.

Виконують живильну, опорну, захисну та секреторну функції.

Можуть мати різну форму й утворювати відростки. 

Один тип клітин глії обмотує аксони жироподібною речовиною (складається на 70% із жирів і на 30 % з білків) — мієліном.

Основні властивості нервової тканини: збудливість і провідність (здатність нейронів проводити збудження).

Розміщення: головний і спинний мозок, нерви, нервові вузли.

Функції: здійснення взаємозв'язків тканин і органів та зв'язку організму з навколишнім середовищем (передає імпульси, забезпечує зв'язок людського організму з навколишнім середовищем та узгоджену діяльність його систем органів, формує процеси збудження й гальмування, що здійснюють нервову регуляцію функцій людського організму). 

Інші завдання дивись тут...