Інші завдання дивись тут...

БУДОВА СТІНКИ ТРАВНОГО КАНАЛУ.

Зовнішній сполучнотканинний шар ізолює травний канал; м'язовий шар перемішує їжу та забезпечує її просування травною системою; слизовий шар полегшує проходження їжі завдяки виділенню слизу та бере участь у процесі травлення.

Оболонка функції
Серозна оболонка

Утворена волокнистою сполучною тканиною, розташовані судини та нервові волокна; черевну порожнину вистилає щільна двошарова сполучна тканинна оболонка (очеревина). За допомогою виростів очеревини шлунок і кишечник прикріплюються до задньої стінки черевної порожнини (опорна).

Очеревина й покриває внутрішні органи, захищаючи травний тракт і зменшуючи тертя відділів під час скорочення (захисна)

Речовина, яку виділяє очеревина, пом'якшує їхні рухи (рухова).

Оболонка пронизана густою мережею кровоносних судин (всмоктувальна).

М'язова оболонка Побудована з двох шарів непосмугованих м'язів, у внутрішньому шарі м'язові волокна розташовані кільцеподібно, а в зовнішньому - уздовж травного каналу, між м'язами нерви  регулюють перильстатичні рухи травного каналу (рухова). 
Підслизова оболонка

В будові основна сполучна тканина. 

Містить багато кровоносних і лімфатичних судин та нервів, які регулюють секреторну функцію слизової оболонки.

Слизова оболонка

Утворений епітелієм, який виділяє слиз, травні ферменти, гормони та деякі інші речовини (секреторна).

Слиз захищає оболонку від механічного пошкодження та  твердими частками їжі й перетравлення (захисна).

Слиз полегшує просування часток їжі (рухова). 

Всмоктуються продукти  травлення та знезараження їх (всмоктувальна).

 

 

ПЕРИЛЬСТАТИКА (з грец. перистальтикос - той, що охоплює, стискає) - хвилеподібний рух стінок шлунка, кишечнику, сечоводів унаслідок скорочення їхніх м'язів, що забезпечує переміщення вмісту цих органів (кільцеві м'язи позаду грудки скорочуються, а перед нею розслабляються кільцеві м'язи та скорочуються подовжні м'язи). 

 

ВСМОКТУВАННЯ – це складний фізіологічний процес проникнення води і розчинених у ній органічних речовин і мінеральних солей у кров і лімфу через клітини епітелію кишечнику (важливе значення мають активна діяльність клітинних мембран кишечнику, явища дифузії, фільтрації, при цьому витрачається енергія).

Всмоктування відбувається на всіх ділянках травного каналу: 

• у ротовій порожнині й стравоході всмоктується незначна кількість простих вуглеводів;

• у шлунку (кисле середовище) в невеликій кількості всмоктуються вода, глюкоза, амінокислоти тощо; 

• найінтенсивніше (лужне середовище) всмоктування поживних речовин відбувається в тонкому кишечнику;

• у товстому кишечнику всмоктується здебільшого вода.

Інші завдання дивись тут...