Інші завдання дивись тут...

Травна система.

Шлунково-кишковий тракт має вигляд трубки з розширенням (шлунок) і петлями (кишки) загальною довжиною 6-9 м.

Починається ротовою порожниною, за нею розміщені глотка, стравохід, шлунок, тонкий кишечник (дванадцятипала кишка, тонка кишка, клубова кишка) і товстий кишечник (сліпа кишка, ободова кишка, сигмоподібна кишка, пряма кишка); закінчується анальним отвором. 

 

БУДОВА СТІНКИ ТРАВНОГО КАНАЛУ.

Стравохід, шлунок і кишечник мають трубчасту будову, а стінка травного каналу складається з трьох основних оболонок: внутрішньої – слизової з підслизовим шаром (полегшує проходження їжі завдяки виділенню слизу та бере участь у процесі травлення), середньої – м'язової (перемішує їжу та забезпечує її просування травним трактом), зовнішньої – сполучнотканинної (ізолює травний канал).

Оболонка

Будова

функції

Серозна оболонка для глотки та стравоходу,

очеревина для шлунка

Щільна волокниста сполучна тканина, у ній містяться судини, нервові волокна.  

Очеревина двошарова.

За допо­могою виростів очеревини шлунок і кишечник прикріплюються до задньої стінки черевної порожнини (опорна).

Покриває та захищає травний тракт, зменшує тертя відділів під час скорочення (захисна)

М'язова оболонка

Два шари  непосмугованих м'язів або три шари у шлунку. Нерви між м'язами  регулюють перистальтичні рухи травного каналу

Перемішування та переміщення речовин шлунково-кишковим трактом (рухова).

Слизова оболонка з підслизовим шаром

У підслизовому шарі переважає основна сполучна тканина, яка містить багато кровоносних і лімфатичних судин та нервів

Слизова оболонка утворена одношаровим епітелієм із залозистими клітинами.

Разом із слизовою оболонкою утворює склад­ки, які збільшують секреторну та всмоктувальну поверхні травного шляху.

Вироблення слизу, травних ферментів (секреторна).

Слиз захищає оболонку від механічного пошкодження та  твердими частками їжі й перетравлення (захисна).

Слиз полегшує просування часток їжі (рухова).

Всмоктуються продукти  травлення та знезараження їх (всмоктувальна).

Вироблення гормонів (регуляторна).

  

Основні процеси у травному каналі.

ПЕРЕТРАВЛЕННЯ — розщеплення їжі до простих сполук, що здатні проникати в клітини крізь їх мембрану, відбувається в порожнині травного каналу. 

Два етапи перетравлення: 

механічне перетравлення їжі відбувається завдяки роботі зубів та шару гладеньких м'язів у стінці органів травного каналу, а хімічне перетравлення — завдяки травним ферментам й іншим компонентам травних соків.

Назва

Що відбувається

Де відбувається

Механічне перетравлення

подрібнення їжі (пе­режовування), перемішування її з травними соками за рахунок м’язової оболонки.

Ротова порожнина, шлунок.

Хімічне перетравлення

Подальше роз­щеплення їжі до більш простих компонентів під дією ферментів трав­них соків.

Розпочинається в ротовій порожнині, продовжується в шлунку й закінчується в тонкій кишці.

 

 

 

Рух забезпечують хвилеподібні (перистальтичні) і маятникоподібні  скорочення.

Перистальтика (з грец. перистальтикос - той, що охоплює, стискає) - хвилеподібний рух стінок шлунка, кишечнику, сечоводів унаслідок скорочення їхніх м'язів, що забезпечує переміщення вмісту цих органів (кільцеві м'язи позаду грудки скорочуються, а перед нею розслабляються кільцеві м'язи та скорочуються подовжні м'язи). 

Перистальтичні скорочення.

Маятникоподібні скорочення.

 

ВСМОКТУВАННЯ– це процес переходу (переважно в тонкій кишці) простих сполук у кров, яка доставляє їх до всіх клітин організму.

Складний фізіологічний процес проникнення води і розчинених у ній органічних речовин і мінеральних солей у кров і лімфу через клітини епітелію кишечнику (важливе значення мають активна діяльність клітинних мембран кишечнику, явища дифузії, фільтрації, при цьому витрачається енергія).

Всмоктування відбувається на всіх ділянках травного каналу: 

• у ротовій порожнині й стравоході всмоктується незначна кількість простих вуглеводів;

• у шлунку (кисле середовище) в невеликій кількості всмоктуються вода, глюкоза, амінокислоти тощо; 

• найінтенсивніше (лужне середовище) всмоктування поживних речовин відбувається в тонкому кишечнику (у дванадцятипалій кишці всмоктується лише 5-8 % вмісту, який надходить з шлунка, в зв'язку з швидким його переміщенням, а основний процес всмоктування відбувається в порожній і клубовій кишках);

• у товстому кишечнику всмоктується здебільшого вода.

Способи всмоктування дрібних молекул та транспорт речовин через епітелій:

Пасивний

дифузія (частина молекул дифундує всере­дину ворсинок через щілини між клітинами), фільтрація, осмос

Активний

частина проникає крізь самі клітини епітелію, що потребує витрат енергії. Подолавши епітеліальний бар'єр, молекули через міжклітинну речовину над­ходять до лімфатичних і кровоносних капілярів у ворсинках.

Всмоктування поживних речовин.

Речовини

Місце всмоктування

Спосіб всмоктування

Результат

Глюкоза

Незначно у ротовій порожнині, стравоході, шлунку.

Найбільше в дванадцятипалій кишці, верхніх ділянках порожньої кишки

Активний транспорт

Кров розносить по організму як енергетичний матеріал або через систему ворітної вени потрапляють до печінки, де депонуються у вигляді глікогену

Амінокислоти

Деякі в шлунку та в товстому кишечнику. Найбільше в тонкому кишечнику.

Пасивно через дифузію, активний транспорт

Кров розносить по організму для синтезу тканинних білків або через систему ворітної вени потрапляють до печінки, де синтезуються специфічні білки крові (протромбін, фібриноген тощо)

Гліцерин та жирні кислоти

У шлунку після розщеплення ліпазою молока.

Найінтенсивніше в  тонкому кишечнику

Активний транспорт

Переходить у лімфу, а потім у кров. Більша частина жиру відкладається в жирових депо.

Усмоктування води та мінеральних солей відбувається частково в шлунку і більш інтенсивно в тонкому кишечнику, а головним чином всмоктуються у верхніх відділах товстого кишечника.

Біологічне значення всмоктування: організм отримує всі необхідні йому речовини.

 

ВИВЕДЕННЯ неперетравлених решток із організму відбувається через анальний отвір.

 

Мікрофлора тонкого каналу.

 

Інші завдання дивись тут...