Інші завдання дивись тут...

ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ОРГАНІЗМУ – сукупність рідин (кров має пріоритетну роль серед рідин, лімфа і тканинна рідина), що беруть участь у процесах обміну речовин і підтриманні гомеостазу організму.

Життєдіяльність клітин забезпечується тільки в рідкому середовищі.

Властивості внутрішнього середовища організму:

• складові тісно взаємопов'язані між собою;

• складові постійно переходять одна в одну;

• складові переносять розчинені в них речовини, впливаючи на хімічний склад одна одної;

• за участі складових в організмі перебігають усі процеси метаболізму; 

• створюється цілісне рідке середовище всередині організму.

Кров і лімфа безпосереднього контакту з клітинами тканин не мають, він забезпечується через тканинну рідину.

1) Із крові до тканинної рідини надходять поживні речовини, вода, кисень, а з тканинної рідини до крові - продукти розпаду поживних речовин (аміак, вуглекислий газ тощо). 

2) Завдяки дифузії, фільтрації та осмосу постійно відбувається обмін цих речовин між тканинною рідиною та клітинами. 

 

ОСОБЛИВІСТЬ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: відносна сталість його складу, фізичних і хімічних властивостей, тому в організмі людини на відносно сталому рівні підтримується температура тіла, артеріальний тиск, осмотичний тиск, кислотно-лужна рівновага, водно-сольовий баланс, вміст цукру (глюкози) в крові та інші фізіологічні показники.  

ГОМЕОСТАЗ – сукупність процесів, що підтримують відносну сталість внутрішнього середовища організму. 

Підтримання гомеостазу дозволяє людині жити і в умовах тропіків, і в полярних регіонах.

Сталість внутрішнього середовища забезпечується безперервною роботою органів дихання, виділення, травлення і регулюється нервовою та ендокринною системами:

• з органів травлення до крові підходять поживні речовини;

• в органах дихання кров загачується киснем і звільнюється від вуглекислого газу;

• органи виділення очищують кров від шкідливих продуктів життєдіяльності (сечовини) та надлишку води і мінеральних солей й виводять їх з організму.

 

Значення рідин внутрішнього середовища: здійснюють транспорт речовин (до клітин надходять поживні речовини та кисень і видаляються шкідливі продукти життєдіяльності, адже більшість речовин бере участь у біохімічних реакціях у розчиненому стані).

ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН - це сукупність фізичних і хімічних процесів, що за допомогою крові, тканинної рідини та лімфи здійснюють перенесення різних сполук усередині організму.

Значення транспорту речовин.

Функція  Зміст
 Трофічна (від грец. трофе - їжа)  Надходження до клітин неорганічних (вода, солі) та органічних сполук (амінокислоти, глюкоза, жирні кислоти)
 Дихальна  Переміщення кисню до клітин і вуглекислого газу - від клітин
 Регуляторна  Перенесення по організму гормонів, теплоти, йонів, що беруть участь у гуморальній, імунній та нервовій регуляції
 Захисна  Транспорт в організмі речовин і клітин, що захищають від мікроорганізмів, чужорідних білків тощо
 Видільна  Переміщення продуктів обміну (надлишок солей, води, сечовини тощо) до органів, що видаляють їх з організму

Інші завдання дивись тут...