Інші завдання дивись тут...

ТРОМБОЦИТИ (від грец. thrombos [ тромбос] — грудка, згусток; cytos [цитос] — клітина) — кров'яні пластинки. 

 

Захисна функція тромбоцитів: захист від крововтрати шляхом утворення кров'яних тромбів у пошкоджених судинах. 

 

БУДОВА ТРОМБОЦИТІВ.

Тромбоцити — це безбарвні, без'ядерні, неправильної форми ділянки цитоплазми, оточені плазматичною мембраною (тромбоцити є фрагментами клітин і утворюються внаслідок розпаду великих клітин-попередників).

Дископодібні, двоопуклі клітинні пластинки, які є найдрібнішими форменими елементами крові (діаметр— до 3 мкм і завтовшки до 0,9 мкм). 

Плазматична мембрана тромбоцитів нестійка до механічних впливів та легко руйнується, тому існування тромбоцитів нетривале (5 – 10 діб). 

Утворюються тромбоцити в червоному кістковому мозку з великих кровотвірних клітин (з однієї такої клітини може утворитися до 4000 тромбоцитів).

Руйнуються тромбоцити в печінці, селезінці, у місцях пошкодження кровоносних судин, на заміну їм утворюються нові. 

 

ЗГОРТАННЯ КРОВІ (коагуляція) — захисна реакція організму, спрямована  на збереження рідин, що циркулюють в організмі, що зумовлює  утворення тромбу на пошкоджених судинах.

Часто в інформаційних джерелах трапляється застарілий термін «зсідання крові» замість «згортання крові». 

 

Механізм згортання крові є складним. У ньому беруть участь понад 20 речовин (білки, солі Кальцію тощо), які міститься в плазмі крові та тромбоцитах, причому одні речовини виконують важливі функції у формуванні згустку крові, інші є активаторами ферментативних процесів. 

 

Суть  процесу згортання крові: перехід розчинного білка плазми крові фібриногену в нерозчинний білок фібрин.

 

Процес згортання крові при незначних травмах й ушкоджені дрібних кровоносних судин:

• Спочатку тромбоцити виділяють біологічно активні речовини, які забезпечують деяке звуження ушкоджених судин.

• Потім тромбоцити прилипають до волоконець ушкодженої сполучної тканини, закупорюючи ушкоджене місце та утворюючи тромб (кров'яний згусток).

 

Процес згортання крові у разі травмування більших судин, де високі тиск і швидкість руху крові:

• Спочатку тромбоцити виділяють біологічно активні речовини, які забезпечують деяке звуження ушкоджених судин.

• Розчинний білок плазми крові фібриноген переходить в нерозчинний білок фібрин, нитки якого утворюють густу волокнисту сітку.

Під час пошкодження стінки судини відбувається руйнування тромбоцитів, з яких у плазму виходять активні речовини, зокрема білок тромбопластин, який є ферментом (каталізатором) біохімічних реакцій. 

Тромбопластин у присутності йонів Кальцію взаємодіє з білком плазми протромбіном (синтезується у печінці під дією вітаміну K) та активує фермент тромбін. 

Саме фермент тромбін перетворює білок плазми фібриноген на фібрин.

• У сітці фібрину затримуються еритроцити, тромбоцити (тромбоцити здатні скупчуватися в групи й прилипати до ушкоджених поверхонь судин) та білки плазми крові, утворюючи тромб (кров'яний згусток).

• Крізь нього витискається сироватка крові (плазма крові без фібриногену), судина закупорюється тромбом, і кровотеча зупиняється.

• Згортання крові в нормі відбувається за 5-10 хв. Через певний час стінка судини загоюється, тромб розсмоктується і прохідність судини відновлюється.

Інші завдання дивись тут...