Інші завдання дивись тут...

СПИННИЙ МОЗОК – нижній відділ ЦНС, розташований у каналі хребта й має вигляд тяжа.

Спинний мозок дещо коротший від хребта. 

У дорослої людини довжина спинного мозку 41 — 45 см, діаметр – 8 — 15 мм у ділянці потовщень, маса — близько 35 г. 

Загалом у спинному мозку людини налічують близько 13 млн нейронів, з яких 97 % — вставні.

Спинний мозок становить 2 % від маси головного мозку.

 

БУДОВА СПИННОГО МОЗКУ.

Спинний мозок розташований у хребетному каналі, утвореному дугами хребців.

Має вигляд довгої трубки з порожниною всередині та двома потовщеннями: шийним (на рівні 3 шийного — 3 грудного хребців відходять нерви, що регулюють роботу верхніх кінцівок) і поперековим (на рівні 10 грудного — 2 поперекового хребців відходять нерви, що регулюють роботу нижніх кінцівок).

Починається при основі черепа, де з'єднується з довгастим мозком (структурою головного мозку).

Задньою щілиною і передньою борозною спинний мозок ділиться на дві симетричні половини — праву і ліву.

Закінчується пучком нервів нижче від першого поперекового хребця, які відодять від нього.

 

Спинний мозок є місцем, де з'єднуються нейрони рефлекторної дуги й розташовані вставні нейрони.

Більшість найпростіших рефлекторних дуг проходять саме через спинний мозок.

 

В організмі людини спинний мозок позбавлений автономності, він виконує роль головної магістралі між органами й головним мозком, бо діяльність спинного мозку перебуває під контролем головного, який регулює спинномозкові рефлекси.

У спинному мозку замикаються:

• рухові рефлекси (рефлекторні дуги соматичних рефлексів), тому пошкодження спинного мозку під час травм призводить до втрати людиною здатності рухатися; 

• ритмічні рефлекси, що забезпечують ходіння, чухання, аплодування тощо;

• рефлекси, пов'язані з набуванням певної пози тіла (наприклад, людина зазвичай згинається при болях в животі, піднімає руки і вимахує ними для привернення уваги до себе;

• рефлекси внутрішніх органів і систем (наприклад, рефлекс сечовипускання замикається в крижовому відділі спинного мозку, а виникає у відповідь на розтягання стінки сечового міхура).

Ззовні спинний мозок вкритий трьома оболонками: зовнішня, середня, внутрішня.

 

Внутрішня будова спинного мозку.

Від стінок каналу спинний мозок відділяє шар жирової тканини, що захищає його від пошкоджень.

Кровопостачання спинного мозку здійснюється через передню й задню спинномозкові артерії, які є гілками артерій хребта.

Спинномозковий канал

У центрі спинного мозку проходить вузький (0,5 — 1,0 мм) канал, заповнений спинномозковою рідиною.

Загальний об'єм спинномозкової рідини у дорослої людини становить 125— 150 мл.

Виконує: живильну функцію (завдяки обміну з кров'ю постачаються поживні речовини та виводяться продукти обміну) та захисну функцію (амортизатор для спинного мозку, особливі клітини знищують збудників хвороб).

Сіра речовина спинного мозку

Утворена скупченням тіл і дендритів нервових клітин: 3% становлять тіла рухових нейронів, 97% — тіла вставних нейронів. 

Розміщена навколо центрального спинномозкового каналу. За формою нагадує метелика, що летить. 

Сіра речовина утворює парні виступи – роги, причому в грудному і поперековому відділах спинного мозку є ще і бічні роги.

Два задні роги, або задні корінці — утворюють чутливі нерви,  які доставляють інформацію від шкіри, м'язів та внутрішніх органів.

Два передні роги, або передні корінці, — утворюють рухові нерви, які доставляють команди до робочих органів.

З бокових рогів через передні корінці виходять аксони нейронів вегетативної нервової системи. 

Ядра сірої речовини виконують роль центрів спинного мозку, які управляють діяльністю відповідних органів (здійснюють  регуляцію рухових рефлексів та функцій внутрішніх органів).

Біла речовина спинного мозку

Утворена аксонами нервових клітин, укритими мієліном.

Розміщена навколо сірої речовини.

Біла речовина спинного мозку поділяється на пучки аксонів, або провідні шляхи, які з'єднують спинний мозок із головним та сегменти спинного мозку між собою.

Шляхи складаються з нервових волокон, які утворюють канатики спинного мозку (задній та передній) з провідними шляхами (висхідними та низхідними). 

Провідна функція білої речовини: від рецепторів нервові імпульси надходять до спинного мозку, потім по висхідних провідних шляхах передаються до головного мозку, а з нього по низхідних провідних шляхах імпульси передаються до нижніх відділів спинного мозку і далі до органів.

 

Типи провідних шляхів спинного мозку: 

Назва Напрям проведення імпульсів Місце знаходження
Висхідні (чутливі) Проводять імпульси до головного мозку (передають сенсорну інформацію до мозку). До задніх рогів підходять відростки чутливих нейронів від рецепторів шкіри, м'язів, суглобів, внутрішніх органів, вони утворюють задні, або чутливі, корінці.
Низхідні (рухові) Проводять імпульси від головного мозку (передають «команди» від нейронів ЦНС до виконавчих органів) У передніх рогах розташовані тіла рухових нейронів, довгі відростки яких досягають скелетних м'язів, вони утворюють передні, або рухові, корінці.

 

 

СЕГМЕНТ СПИННОГО МОЗКУ — ділянка спинного мозку, від якої відходить пара змішаних спинномозкових нервів (у міжхребцевому отворі рухові й чутливі корінці зливаються, утворюючи великі нерви).

Відповідно до кількості сегментів спинний мозок має 31 пару спинномозкових нервів :

• шийний (8 пар шийних нервів);

• грудний (12 пар грудних нервів);

• поперековий (5 пар поперекових нервів);

• крижовий (5 пар крижових нервів);

• куприковий (1 пару куприкових нервів).

 

БУДОВА СЕГМЕНТА СПИННОГО МОЗКУ.

Від кожного сегмента спинного мозку праворуч і ліворуч відходить пара задніх корінців (побудовані з пучків чутливих нервових волокон) та пара передніх корінців (побудовані з рухових нервових волокон) й виходить назовні між хребцями. У міжхребцевому отворі корінці зливаються, утворюючи змішаний правий та лівий спинномозковий нерви, які утворені відцентровими та доцентровими волокнами. 

Тіла чутливих нейронів знаходяться в гангліях задніх корінців, тіла рухових нейронів знаходяться в гангліях передніх корінців. 

Задня частина спинного мозку спеціалізується на забезпеченні в основному чутливих функцій, а передня — рухових.

Спинний мозок закінчується нижче від першого поперекового хребця, тобто  довжина спинного мозку менша, ніж хребта. 

Оскільки довжина спинного мозку менша, то нерви, які мають виходити між поперековими або крижовими хребцями, спочатку йдуть униз по спинномозковому каналу (утворюють структуру, що має назву «кінський хвіст»)  й тільки потім виходять назовні. 

Спинномозкові нерви іннервують шкіру, внутрішні органи і скелетні м'язи тіла.

До сфери впливу 8 пар спинномозкових нервів шийного відділу належать голова, шия і верхня частина тулуба, у тому числі діафрагма.

 

ЗНАЧЕННЯ СПИННОГО МОЗКУ.

• Здійснюються будь-які рухові дії людини: встати, взяти, підняти, побігти, піти, відрізати, намалювати й багато-багато інших, які людина, не помічаючи, здійснює у своєму повсякденному житті. 

• Має нервові центри, що забезпечують роботу серця, шлунку, печінки, нирок та багатьох інших органів, без яких життя людини не можливе. 

• За допомогою спинного мозку збирається й подається до головного мозку майже вся інформація про вплив тепла й холоду, дотику й тиску, розтягнення й болю.

 

ФУНКЦІЇ СПИННОГО МОЗКУ.

Назва Чим забезпечуються
Рефлекторна — здійснення рефлексів, пов'язаних із роботою м'язів та регуляція функцій внутрішніх органів

Розташовані важливі центри безумовних рефлексів та замикається значна кількість рефлекторних дуг.

Кожний сегмент спинного мозку регулює діяльність шкіри, скелетних м'язів (крім м'язів голови) чи внутрішніх органів.

 У передніх корінцях шийних сегментів є центри дихальних рухів.

У грудному відділі спинного мозку містяться рухові центри верхніх кінцівок, м'язів грудей, спини, живота; у поперековому відділі — рухові центри нижніх кінцівок. 

Центр сечовиділення розташований у крижовому відділі.

Центр розширення зіниць — у верхньому грудному сегменті. 

Провідна полягає в забезпеченні зв'язку між відділами центральної нервової системи та узгодженні їхньої роботи. Біла речовина, проводячи нервові імпульси провідними шляхами в низхідному і висхідному напрямку, забезпечує зв'язок і узгоджену роботу всіх відділів центральної нервової системи.

 

Рефлекси спинного мозку:

Соматичні рефлекси (пов'язані з роботою скелетних м'язів): 

• прості сухожилкові рефлекси (колінний, ахіллів, ліктьовий);

• складні ритмічні рефлекси, які проявляються в почерговій дії м'язів — згиначів і м'язів — розгиначів кінцівок для забезпечення ходіння й бігу;

• тонічні рефлекси, що сприяють підтриманню положення тіла в просторі.

Вегетативні рефлекси (пов'язані з регуляцією функцій внутрішніх органів):

• забезпечують центри судинорухових рефлексів, сечовиведення, дефекації й статевих функцій. 

Зазвичай рефлекси спинного мозку здійснюються під контролем нервових центрів, розміщених у головному мозку.

Інші завдання дивись тут...

 

  • Хельга
    Спинномозкова рідина це ж ліквор? Так.
    21 лютого 2022 18:18