Інші завдання дивись тут...

СОМАТИЧНА НЕРВОВА СИСТЕМА — частина нервової системи людини, яка забезпечує рух.

Рух — результат роботи м'язів: згиначів і розгиначів.

 

РЕФЛЕКТОРНА ДУГА СОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ.

1) Рухові рефлекси спричиняються лише подразненнями чутливих нейронів шкіри, по яких надходять сигнали від органів чуттів, від гладких і скелетних м'язів, від шкіри тощо.

2) Центри регуляції рухової активності розміщуються в спинному й головному мозку (мозочок, кора й підкірка великого мозку). Що складніший рух, то вище розташований центр, який бере участь у його регуляції. 

3) Мотонейрони (нервові клітини з дуже довгими руховими волокнами — аксонами) передають сигнали з ЦНС до м'язів і відповідають за кожний їхній рух. Рухові нервові волокна не перериваються нервовими вузлами; мають відносно великий діаметр; швидкість проведення імпульсів по таких волокнах становить 30 — 120 м/с. Довгий відросток мотонейрона іннервуе сотні м'язових волокон, утворюючи мотонейронну одиницю. Аксони в складі спинномозкових нервів прямують до всіх скелетних м'язів. 

Соматична нервова система регулює лише рухи тіла, а за пози (статичні) рефлекси відповідає вегетативна нервова система.

 

НЕРВОВІ ЦЕНТРИ СОМАТИЧНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ.

Рухові центри стовбура головного мозку

У центрах регуляції пози замикаються дуги рефлексів за підтримку пози.

По низхідних шляхах від ядер довгастого мозку до мотонейронів надходять команди, які підсилюють скорочення розгиначів і розслабляють згиначі кінцівок і тулуба. Від ядер середнього мозку до цих м'язів ідуть протилежні команди. 

Значення: одночасні впливи цих ядер на розгиначі й згиначі дають нам змогу підтримувати рівновагу.

Рухові центри мозочка

Узгоджують програми підтримки пози і програми рухів. 

Одержує інформацію від центрів регуляції пози, від рухових центрів кори й зі спинного мозку. 

Порівнює інформацію від центрів регуляції пози з інформацією про стан виконавців рухів — м'язів, і корегує програми рухів (саме завдяки роботі мозочка рухи є плавними й точними).

Значення: контролює точні рухи рук, рухи мовного апарату, жування, зберігаються програми рухів, що доведені до автоматизму.

Рухові центри кори великих півкуль.

Центри розташовані в руховій (моторній) зоні кори. 

Інформація від кори до мотонейронів проходить через:

• рухові центри мозочка;

• рухові центри стовбура мозку;

• безпосередньо по прямих нервових шляхах, які перехрещуються на рівні довгастого мозку.

Рухові центри лівої півкулі керують м'язами правої частини тіла, а рухові центри правої півкулі — м'язами лівої частини. 

У асоціативних, сенсорних і рухових зонах кори формуються програми складних довільних рухів, відбувається вибір м'язів — виконавців. 

Рухи, що стали автоматичними в результаті багаторазового повторення упродовж життя, регулюються підкіркою великого мозку.

Значення: відповідає за процес оволодіння новими руховими навичками, за її участі в пам'яті накопичуються програми рухів, які організм може використовувати в майбутньому.

Кора великих півкуль — це головний координатор рухів.

Інші завдання дивись тут...