Інші завдання дивись тут...

ПРОЦЕС СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗОРОВИМ АНАЛІЗАТОРОМ. 

Етап 1. Оптичне світлопроведення – процеси ока, які забезпечують спрямування відбитих променів на сітківку.

1). Світло надходить в око крізь рогівку (передню прозору частину зовнішньої оболонки очного яблука), яка частково фокусує світлові промені перед тим. 

2). Райдужна оболонка ока під дією м'язів стискується й розширюється, при цьому вона змінює діаметр зіниці та регулює кількість світла, що потрапляє в око. 

3). Далі світлові промені проходять через кришталик — лінзу, що фокусує їх на сітківці.

Етап 2. Рецепторне світлосприймання – процеси перетворення енергії світлових променів у нервові імпульси, що здійснюють клітини сітківки.

Збудження у фоторецепторах із зоровими пігментами породжує на сітківці дійсне зменшене перевернуте зображення.

Етап 3. Нервове проведення збудження – це сукупність процесів, які передають нервові імпульси від клітин сітківки до кори півкуль великого мозку.

Імпульси від фоторецепторів сітківки ока передаються по відростках до гліальних нейронів, аксони яких у задній частині ока об'єднуються в зоровий нерв. Зоровий шлях утворюють нервові волокна клітин сітківки в складі зорового нерва та провідних шляхів головного мозку. 

Етап 4. Кіркове формування відчуттів – це сукупність процесів аналізу й синтезу інформації, що відбуваються в зорових зонах кори півкуль и спрямовані на формування зорових відчуттів. 

 

АНАЛІЗ СИГНАЛІВ ЗОРОВОЇ СЕНСОРНОЇ СИСТЕМИ. 

• У кожному оці світлові промені після проходження через кришталик перехрещуються на сітківці, тому сигнали з лівої частини поля зору реєструються правою частиною сітківки кожного ока, а сигнали із правої його частини — лівою.  

• Сигнали з кожної половинки сітківки ока надходять у мозок по різних нервових волокнах зорового нерва (тому від кожного ока частина нервових волокон спрямовується в праву півкулю, частина – у ліву півкулю). 

• У зоровому перехресті гіпоталамуса нервові волокна, що беруть початок від внутрішньої половини сітківки кожного ока, переходять на протилежний бік: волокна лівого зорового нерва – до правої ділянки кори, правого — до лівої ділянки. Тому ліва півкуля отримує повну картину правої половини поля зору людини, а права півкуля — картину лівої половини поля зору.

• У стовбурі головного мозку й таламусі відбувається етап переробки зорової інформації. Близько 20% волокон зорових нервів доходить до зорових горбів середнього мозку, де беруть участь у зіничних рефлексах та рухах ока.

Від таламуса нервові імпульси потрапляють далі — у зорову зону кори, яка розташована в потиличній частці півкуль головного мозку. 

За участі асоціативної зони там остаточно завершується аналіз та відбувається процес розпізнавання зорового стимулу — створення його образу.

У нервових центрах зорового аналізатора мозок поєднує два зображення, перевертає його для відновлення правильної орієнтації, будує тривимірне зображення, після чого людина бачить предмети та може оцінити відстань до предметів.

Отже, сприйняття зображення залежить від обробки сигналів мозком людини.

Інші завдання дивись тут...