Інші завдання дивись тут...

 

Еволюція - процес необоротних змін у будові та процесах життєдіяльності організмів  від одноклітинних бактерій до появи багатоклітинних рослин і тварин. Умови на нашій планеті неодноразово змінювалися, тому одні групи організмів вимирали, замість них з'являлися інші.

 

ЦАРСТВА ОРГАНІЗМІВ: Дроб'янки, Рослини, Гриби, Тварини.

Розташування царств організмів у порядку зростання кількості їх видівтварини (1,4 млн. видів) , рослини ( 260 тис. видів) , гриби (понад 100 тис. видів), бактерії (30 тис. видів). 

 

Віруси (від лат. вірус - отрута) - дуже давні і своєрідні найпростіші форми живих істот, ознаки життя яких виявляються тільки тоді, коли вони проникають у клітини живих організмів (потрапивши в організм, вірус контролює та направляє процес утворення нових поколінь вірусів, при цьому сам він не росте, не живиться, не виділяє продуктів обміну). Багато вірусів, оселившись в організмах, викликають хвороби. Наразі відомо близько 10 тис. видів вірусів. Царство Вірусів займає проміжне положення між живою і неживою природою, їх називають доклітинними  формами життя. 

 

Дроб'янки - найменші істоти (побачити можна їх лише за допомогою мікроскопа) на нашій планеті (одноклітинна кишкова паличка, багатоклітинна нитчаста ціанобактерія) . Поширені скрізь: у водоймах, ґрунті, на поверхні або всередині інших істот.

 

Гриби - живі істоти, що мають своєрідні ознаки, частина яких збігається з ознаками рослин, а інша - з ознаками тварин. Подібно до рослин гриби можуть зростати на ґрунті і не здатні до активного руху. А от живляться гриби, як тварини, готовими органічними речовинами. Переважно гриби багатоклітинні, мукор – одноклітинний. Багато грибів спричиняють захворювання рослин, тварин та людини.

 

Рослини можуть існувати в будь-якому середовищі - від прісних чи морських водойм до найспекотніших пустель і гірських вершин. Здатні до фотосинтезу - процес утворення організмами органічних речовин з неорганічних за допомогою енергії світла, під час фотосинтезу рослини виділяють у повітря кисень. Одноклітинні рослини трапляються серед водоростей: хлорела, хламідомонада. Мохи, папороті, хвойні та квіткові рослини - виключно багатоклітинні організми.

 

Тварини не здатні до фотосинтезу (крім одноклітинних тваринних організмів амеба, інфузорія-туфелька). Більшість тварин здатна до активного руху: вони (креветки, каракатиці чи риби) можуть плавати, повзати (змії), бігати ( олені, вовки, гепарди) або літати (комахи, птахи, кажани). Лише окремі види тварин, як-от корали, ведуть прикріплений спосіб життя.

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЗМІВ за Карлом Ліннеєм.

Таксони (від грец. таксис - побудова, розміщення в певному порядку) - спеціальні класифікаційні одиниці систематики представників кожного царства.

Основні таксони:

• відділ (тип);

• клас;

• порядок (ряд);

• родина;

• рід;

• вид – основна найменша одиниця класифікації, бо живі істоти на Землі існують тільки у формі видів, який складається із сукупності особин, або індивідів, які бувають одноклітинними, колоніальними, багатоклітинними тощо.

 

КЛАСИФІКАЦІЯ РОСЛИН.

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ТВАРИН.

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ЛЮДИНИ.

царство Тварини

підцарство Багатоклітинні

тип Хордові

підтип Хребетні

клас Ссавці

ряд Примати

родина Гомініди

рід Людина

вид Людина розумна (Homo sapiens).

Інші завдання дивись тут...