Інші завдання дивись тут...

98% становлять такі органогенні хімічні елементи: вуглець (Карбон), водень (Гідроген), кисень (Оксиген), азот (Нітроген).

 

НЕОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ.

Речовини

Значення

Вода (становить до 70 -90 %)

надає клітині пружності та визначає її форму; бере участь в обміні речовин (у клітинах рослин з води й вуглекислого газу під час фотосинтезу утворюються вуглеводи); забезпечує транспорт речовин (поживні речовини надходять у водних розчинах); бере участь в регуляції температури в клітині

Гази (кисень та вуглекислий газ)

Беруть участь у фізіологічних процесах під час фотосинтезу та дихання.

Мінеральні солі (водні розчини солей Кальцію, Калію, Фосфору, Магнію, Сульфуру, Феруму, Купруму, Хлору, Натрію)

Беруть участь у фізіологічних процесах (солі заліза та магнію потрібні для утворення хлорофілу)

Неорганічні кислоти

Беруть участь у фізіологічних процесах

 

За хімічним складом цитоплазма - це розчин неорганічних (вода, гази, мінеральні солі) та простих органічних речовин (білки, вуглеводи, жири).

 

ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ - речовини, які у своєму складі обов'язково містять атоми Карбону(С), вони є основним хімічним елементом живих істот.

Утворення органічних речовин:  кожен атом Карбону здатний сполучитися ще із чотирма атомами і, найважливіше, - може сполучатися з іншими атомами Карбону, утворюючи довгі ланцюжки, до яких, як до основи, приєднуються атоми інших хімічних елементів. 

Основні складні органічні речовини клітини.

Складні речовини

Прості речовини

Значення

білки

амінокислоти

будівельний матеріал (необхідні для росту організмів), регулюють процеси життєдіяльності

жири, або ліпіди

 

запасне джерело енергії (під час хімічного розкла­дання виділяється велика кількість енергії)

вуглеводи

глюкоза

основне джерело енергії, будівельний матеріал (утворюють целюлозну оболонку)

нуклеїнові кислоти

нуклеотиди

зберігають генетичну інформацію, передають її потомкам, регулюють синтез білків

фітогормони

 

регулюють та координують процеси росту і розвитку

вітаміни

солі заліза, магнію тощо

беруть участь в біохімічних та фізіологічних функціях

 

Білки переважають у вмісті клітин, входять до складу клітинної мембрани, органел, інших структур.

Вуглевод целюлоза – основний компонент оболонок рослинних клітин, інші вуглеводи надають солодкого смаку плодам рослин, молекули глюкози об'єднуються між собою, утворюється крохмаль, який запасають рослини.

Ліпіди входять до складу клітинних мембран, найпоширеніші серед ліпідів – жири, у рослин жири відкладаються в насінні олійних культур - соняшник, рижій, гірчиця, ріпак, льон, соя, в клітинах плодів маслини, пелюстках квіток троянд.

 

Живлення клітини: поглинання речовини із зовнішнього середовища. 

Обмін речовин - головний прояв життєдіяльності як окремих клітин, так і цілісного організму.

Зміни речовин, які надійшли до клітини: 

• складні речовини розпадаються до простіших, при цьому звільняється енергія;

• з простих речовин можуть утворюватися складніші, які потрібні клітині;

• утворюються також речовини, не потрібні клітині, які виводяться назовні.

Інші завдання дивись тут...