Інші завдання дивись тут...

 

Неорганічні речовини Органічні речовини

Вода (становить до 70-90 %, надає клітині пружності, визначає її форму; у клітинах рослин з води й вуглекислого газу під час фотосинтезу утворюються вуглеводи; інші поживні речовини надходять у водних розчинах, так забезпечується транспортування по рослині неорганічних та органічних речовин)

Гази (кисень та вуглекислий газ)

Мінеральні солі (водні розчини)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білки (будівельний матеріал для клітин, переважають у вмісті клітин, входять до складу клітинної мембрани, органел, інших структур)

Вуглеводи (одне із джерел енергії в клітині, вуглевод целюлоза - основний компонент оболонок рослинних клітин, інші вуглеводи надають солодкого смаку плодам рослин, молекули глюкози об'єднуються між собою, утворюється крохмаль, який запасають рослини).

Ліпіди (є джерелом енергії, входять до складу клітинних мембран, найпоширеніші серед ліпідів – жири, у рослин жири відкладаються в насінні олійних культур - соняшник, рижій, гірчиця, ріпак, льон, соя, в клітинах плодів маслини, пелюстках квіток троянд.

ДНК (забезпечують збереження інформації про будову та особливості кожного організму)

 

За хімічним складом цитоплазма - це розчин неорганічних (вода, гази, мінеральні солі) та простих органічних речовин (білки, вуглеводи, жири).

 

ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ - речовини, які у своєму складі обов'язково містять атоми Карбону(С), вони є основним хімічним елементом живих істот.

Утворення органічних речовин:  кожен атом Карбону здатний сполучитися ще із чотирма атомами і, найважливіше, - може сполучатися з іншими атомами Карбону, утворюючи довгі ланцюжки, до яких, як до основи, приєднуються атоми інших хімічних елементів. 

 

Живлення клітини: поглинання речовини із зовнішнього середовища. 

Обмін речовин - головний прояв життєдіяльності як окремих клітин, так і цілісного організму.

Зміни речовин, які надійшли до клітини: 

• складні речовини розпадаються до простіших, при цьому звільняється енергія; • з простих речовин можуть утворюватися складніші, які потрібні клітині;

 

• утворюються також речовини, не потрібні клітині, які виводяться назовні.

Інші завдання дивись тут...