Інші завдання дивись тут...

ОДНОКЛІТИННІ ЗЕЛЕНІ ВОДОРОСТІ.

 

ХЛАМІДОМОНАДА.

Одноклітинна зелена водорість мешкає здебільшого в мілких теплих прісних водоймах (деякі види трапляються в морях і в лісових ґрунтах).

Значення хламідомонади: є їжею для інших мешканців водойм, збагачує водойми киснем, використовується  для лабораторних досліджень.

Будова клітини ХЛАМІДОМОНАДИ.

Одноклітинний організм, форма клітини – грушоподібна. 

 

На передньому краї розташовані два джгутики однакової довжини (за їхньою допомогою хламідомонада плаває у товщі води),

Клітина оточена щільною клітинною оболонкою, під нею є клітинна мембрана.

На передньому кінці клітини є дві скоротливі вакуолі, які регулюють концентрацію розчину в клітині (виводиться вода та регулюється тиск).

Має один великий хлоропласт чашоподібної форми з одним піреноїдом (від грец. пірен - кісточка і еідос - вигляд), тому весь вміст клітини розміщується в заглибині хлоропласта. Піреноїди - тільця білкової природи, які розташовуються на поверхні хлоропластів, і навколо них відкладаються запасні поживні речовини.  

Світлочутливе вічко (стигма), що розташоване у хлоропласті, визначає напрям руху до світла.

У цитоплазмі має велику вакуолю із клітинним соком, дві маленькі скоротливі вакуолі.

У центрі клітини розташоване ядро.

Тип живлення хламідомонади - змішаний (на світлі вона живиться за допомогою фотосинтезу, в умовах недостатнього освітлення поверхнею клітини вбирає розчинені у воді органічні речовини).

Газообмін в процесі дихання хламідомонади відбувається через поверхню клітини.

Розмноження хламідомонади:

• за сприятливих умов нестатево за допомогою рухливих спор - клітин, вкритих щільною оболонкою, яка забезпечує нестатеве розмноження (під клітинною оболонкою цитоплазма та ядро кілька разів діляться, виникають невеликі спори з двома джгутиками, оболонка розривається, де вони залишають оболонку материнської клітини та виходять у воду, там швидко виростають до певних розмірів, після чого їхня клітинна оболонка стає твердою та нерозтяжною); 

• за несприятливих умов (при зниженні температури води, пересиханні водойм тощо) статевим шляхом (материнська клітина ділиться на кілька десятків статевих клітин, вони зовні подібні до спор, однак значно менші за розмірами, виходять у воду і попарно зливаються - процес злиття статевих клітин називається заплідненням, утворена запліднена клітина вкривається товстою оболонкою, у такому стані вона переживає несприятливі умови, за настання сприятливих умов цитоплазма і ядро заплідненої клітини діляться, так утворюються 4 спори, які виходять у воду та перетворюються на зрілих хламідомонад).

За масового розмноження хламідомонада може спричиняти явище, відоме під назвою «цвітіння» води.

За несприятливих умов (висихання водойми тощо) клітина втрачає джгутики і переходить у стан спокою, при появі води у неї знову з'являються джгутики і відновлюється життєдіяльність. 

 

ХЛОРЕЛА.

Одноклітинна водорість мешкає переважно на зволожених ділянках суходолу: на вологому ґрунті, вогких стінах, також як симбіот у тілі водних організмів. 

Значення хлорели: 

• є їжею для інших мешканців водойм, збагачує водойми киснем;

• багата на різні вітаміни та необхідні для організму людини хімічні елементи (Фосфор, Кальцій, Калій, Магній, Ферум, Купрум, Сульфур, Йод тощо);

• клітини хлорели містять найбільше хлорофілу, який відомий своїми антибактеріальними властивостями, стимулює процеси кровотворення, роботу серцево-судинної, травної систем;

• речовини, які входять до складу клітинної стінки хлорели, сприяють виведенню з нашого організму отруйних речовин: отрутохімікатів, важких металів, захищають від небезпечного впливу радіації;

• стимулює імунну систему людини та ріст організму, широко використовують як вітамінні та стимулюючі препарати, вживають в їжу тощо;

• Із середини XX сторіччя хлорелу використовують для очищення води та поновлення складу повітря на космічних станціях і підводних човнах;

• одержують кормовий білок;

• чудове зелене добриво (на 10 л води для поливу рослин додати кілька гранул нітратно-фосфатного добрива 2-3 г, то вже через добу там масово розмножиться хлорела). 

Будова клітини ХЛОРЕЛИ.

Одноклітинний організм, клітина поодинока кулястої форми.

Не має джгутиків і тому нерухома.

Клітину оточує тонка, але дуже щільна клітинна оболонка, під нею є клітинна мембрана.

Має один хлоропласт чашоподібної форми, у якому відкладається крохмаль.

Має одне ядро.

1 – клітинна оболонка, 2 – ядро, 3 – чашоподібний хлоропласт

Хлорела дуже схожа на хламідомонаду, але не має скоротливих вакуолей, джгутиків, тому нерухома, їй не потрібне вічко.

Тип живлення хлорели - автотрофний (фотосинтез). 

Газообмін в процесі дихання хлорели відбувається через поверхню клітини.

Розмноження хлорели: лише нестатевим способом нерухомими спорами (їх унаслідок поділу вмісту материнської клітини утворюється до 8, спори звільняються через розриви оболонки материнської клітини). 

Несприятливі умови перебуває у вигляді цисти (оболонка клітини хлорели може потовщуватись, у цитоплазмі накопичується багато олії і запасного крохмалю, у такому неактивному стані хлорела може перебувати тривалий час).

 

ЄВГЛЕНА ЗЕЛЕНА.

Мешкає в неглибоких прісних стоячих або слабко проточних водоймах, зазвичай з високим умістом органічних речовин. 

Значення євглени зеленої: споживаючи розчинену органічну речовину, беруть участь у процесах самоочищення води; є їжею для інших мешканців водойм, збагачує водойми киснем.

Будова клітини ЄВГЛЕНИ ЗЕЛЕНОЇ

Одноклітинний організм, форма клітини веретеноподібна.

Вкриті клітинною мембраною.

Під клітинною мембраною в ущільненому шарі цитоплазми є структури, які підтримують форму клітини, разом вони становлять пелікулу, тому форма може вигинатися, витягуватися, скорочуватися.

 

Має довгий джгутик (для руху), світлочутливе вічко червоного кольору (визначає напрям руху до світла).

Біля основи джгутика розташована скоротлива вакуоля (виводить надлишок води з клітини та регулює тиск усередині).

У центрі із задньої частини клітини розташоване велике ядро.

Має від одного до кількох зелених хлоропластів для фотосинтезу.

У цитоплазмі відкладається вуглевод, який нагадує крохмаль, що запасається в рослинних клітинах.

Має глотку, яка не приймає участі у живленні, а здійснює функцію виділення.

До глотки прилягає декілька скоротливих вакуолей.

Тип живлення євглени зеленої: змішаний (на світлі автотрофне - здійснює  фотосинтез, у  темряві гетеротрофне грибне - поверхнею клітини вбирає розчини органічних речовин).

Газообмін в процесі дихання евглени зеленої відбувається через поверхню клітини.

Розмноження нестатеве: повздовжнім поділом клітини навпіл у рухливому стані.

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ОДНОКЛІТИННИХ ЗЕЛЕНИХ ВОДОРОСТЕЙ.

Ознаки Евглена зелена Хламідомонада Хлорела
Форма клітини Веретеноподібна Грушоподібна Кругла
Клітинна оболонка Нема Наявна Наявна
Клітинна мембрана Наявна, під нею пелікула Наявна Наявна

Органели руху

Один джгутик Два джгутики Нема
Глотка Наявна Нема Нема
Ядро Одне ближче до задньої сторони Одне у центрі клітини Одне ближче до сторони
Хлоропласти  Багато невеликих Один чашоподібний хлоропласт у центрі клітини Один чашоподібний хлоропласт у центрі клітини
Вічко Одне біля джгутика Одне в хлоропласті Нема
Скоротливі вакуолі Декілька Дві маленькі Нема
Вакуолі з клітинним соком Нема, у цитоплазмі відкладається вуглевод Наявна вакуоля з клітинним соком Нема, у хлоропласті відкладається крохмаль
Спосіб живлення Змішаний (на світла фотосинтез, в темряві поглинання розчинених у воді органічних речовин поверхнею клітини) Змішаний (на світла фотосинтез, в темряві поглинання розчинених у воді органічних речовин поверхнею клітини) Автотрофний (на світлі фотосинтез)
Спосіб розмноження Нестатевий поділом клітини За сприятливих умов рухливими спорами, за несприятливих умов – статево. Нестатевий  спосіб  нерухомими спорами

Інші завдання дивись тут...